АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Війтівецької сільської ради «Про внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021  року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської  територіальної громади»

 

На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» (зі змінами) підготовлено аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Війтівецької сільської ради «Про внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021 року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської  територіальної громади».

            Проєкт рішення ради «Про внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021 року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської територіальної громади» розроблений відповідно до Податкового кодексу України з метою наповнення бюджету сільської територіальної громади для виконання заходів стратегії розвитку Війтівецької територіальної громади на 2021 – 2030 роки.

            Регуляторний орган: Війтівецька сільська рада

Розробник: фінансовий відділ Війтівецької сільської ради

Контакти: тел.04338 39531

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.

 

Відповідно до п.3 ст.12 Податкового кодексу України сільські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків і зборів. Таке повноваження передбачено п.24 ст.26 глави І розділу ІІ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

У Війтівецькій громаді є діючий регуляторний акт - рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021 року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської  територіальної громади». Це рішення є чинним до прийняття нового рішення. Виникла потреба у перегляді ставок земельного податку та ставок орендної плати за землю. Коефіцієнт індексації нормативно грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення з 2016 року дорівнює одиниці (за даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру), як наслідок нормативно грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення занижена так як не індексується протягом 6 років. Для порівняння: мінімальна заробітна плата у січні 2016 року становила 1378 грн., а у січні 2023 року – 6700 грн, тобто збільшилася у 4,86 рази, а нормативно грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення не змінилася. Ціни на все постійно зростають, мінімальна заробітна плата зростає, отже потрібно переглянути ставки земельного податку та ставки орендної плати, щоб бюджет громади збільшувався за рахунок надходжень даних податків, адже за останні роки відбувається знецінення гривні, а сплата податку за землю залишається такою ж, яка була у 2016 році.

Регуляторним актом пропонується помірно збільшити ставки орендної плати за землю залежно від цільового використання, а також збільшити окремі ставки по земельному податку, що сприятиме додатковим надходженням до місцевого бюджету, та суттєво не вплине на податкове навантаження на платників податку.

Плата за землю (земельний податок та орендна плата) є бюджетоутворюючим джерелом у складі власних доходів загального фонду місцевого бюджету та згідно плану на 2023 рік складає 16,75% загальних планових надходжень (без урахування міжбюджетних трансфертів).

Земельний податок за 2022 рік сплатили 1596 платників податку на загальну суму 947,097 тис. грн., в т.ч.: 1588 фізичних осіб на суму 803,251 тис. грн., 8 – юридичних осіб на суму 143,846 тис. грн.

Орендну плату за 2022 рік сплатили 41 платник на загальну суму 6900,206 тис. грн., в т.ч. 13 юридичних осіб на суму 6628,593 тис. грн. та 13 - фізичних осіб підприємців та 15 громадян на  суму 271,613 тис. грн.

Отже, для безумовного виконання Податкового кодексу України, вирішення та недопущення суперечливих ситуацій, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, та порушення антимонопольного законодавства, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття Війтівецькою сільською радою рішення «Про внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021  року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської  територіальної громади».

            Підтвердження важливості проблеми:

            Важливість проблеми щодо внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021  року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської територіальної громади» полягає в оптимальному збільшенні ставок орендної плати та збільшенні окремих ставок земельного податку, що діятимуть на всій території Війтівецької сільської територіальної громади з 1 січня 2024 року. Що, в свою чергу, забезпечить стабільні та достатні надходження до бюджету громади для забезпечення здійснення заходів по виконанню програми соціально-економічного розвитку громади, створить однакові умови для платників податків на території громади та врегулює взаємовідносини органу місцевого самоврядування із суб’єктами господарювання, які сплачують такі податки.

Саме тому, Війтівецькою сільською радою розробляється проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021  року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської  територіальної громади» та публікується в засобах масової інформації.

            У разі прийняття регуляторного акту - рішення «Про внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021 року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської територіальної громади» очікується, що до бюджету громади додатково надійдуть кошти, в сумі 600,860 тис. грн.

            При прийнятті регуляторного акту забезпечується баланс інтересів усіх сторін – суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування, адже проблема, яку пропонується вирішити має вплив як на суб’єктів господарювання, так і на громаду, так і на місцеву владу.   

           

            Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є компетенцією сільської ради. 

 Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючого регуляторного акту, адже він потребує зміни, а саме збільшення ставок по орендній платі та збільшення окремих ставок земельного податку. Тому є потреба у прийнятті на наступні бюджетні періоди новий регуляторний акт, який створить однакові умови для усіх платників, що відповідатиме вимогам Податкового кодексу України та антимонопольного законодавства, а також до бюджету громади надійдуть додаткові кошти.

 

 

 

II. Цілі державного регулювання

 

1. Обгрунтоване збільшення розмірів ставок орендної плати та плати за землю з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб'єктів господарювання та відповідно до потреб бюджету громади, забезпечить додаткові надходження до бюджету громади, з метою забезпечення належного фінансування програми соціально-економічного розвитку громади а саме:

- утримання дошкільної освіти;

- здійснення заходів щодо соціальної підтримки соціально-незахищених верств населення;

- проведення благоустрою населених пунктів та ін.

2. Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при встановленні місцевих податків і зборів, їх ставок та пільг щодо сплати місцевих податків та зборів.

3.Здійснення планування та прогнозування надходжень місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

4. Забезпечення своєчасного надходження до бюджету громади місцевих податків та зборів;

5. Виконання вимог Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Альтернатива неприйнятна. У разі неприйняття проєкту рішення, ставки земельного податку і орендної плати за землю залишаться на рівні тих, які діють на постійній основі, місцевий бюджет недоотримає додаткових надходжень.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта - проєкту рішення «Про внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021  року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської  територіальної громади».

 Застосування альтернативи забезпечує досягнення цілей державного регулювання повною мірою. Ставки земельного податку і орендної плати за землю збільшаться, встановляться з дотриманням вимог Податкового кодексу. Бюджет громади додатково отримає 600,860 тис. грн., які будуть спрямовані на виконання заходів програми соціально-економічного розвитку громади.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок земельного податку і орендної плати за землю

Встановлення максимальних ставок земельного податку і орендної плати за землю призведе до максимального наповнення бюджету громади, що в свою чергу забезпечить фінансування бюджетних установ, заходів соціально-економічного розвитку.  Зокрема, Максимальна ставка 3% земельного податку для громадян (під забудовою) збільшиться у 37 разів і становитиме 252,40 грн за 1 сотку. Очікувані розрахункові надходження земельного податку становлять 16354,836 тис. грн.

Дана альтернатива значно збільшить ресурсну базу, але разом з тим призведе до загострення соціальної напруги через непомірне  податкове навантаження на суб’єктів господарювання, та громадян-землевласників, що в кінцевому результаті стане причиною виникнення заборгованості по податках. Тому ця альтернатива є неприйнятною.

 

 

        2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Забезпечує надходження до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів (розрахункова сума – 7847,303тис. грн.)

Місцевий бюджет понесе втрати в сумі 600,860 тис. грн. додаткових надходжень.

Альтернатива 2

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання. Забезпечує надходження до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів (розрахункова сума – 8448,163 тис.грн), в т.ч. додаткові надходження – 600,860 тис. грн.

Витрати, пов’язані з проведенням регуляторних процедур ( в частині оплати публікацій у друкованих ЗМІ).

Альтенатива 3

 

Забезпечить максимальне надходження коштів до бюджету СТГ, що дасть змогу реалізувати більше проєктів, в тому числі соціальних. Очікувані розрахункові надходження за максимальними ставками 49149,001 тис.грн

Витрати, пов’язані з проведенням регуляторних процедур ( в частині оплати публікацій у друкованих ЗМІ).

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

 

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини бюджету громади на суму 7847,303 тис. грн.

Сплата податків в сумі 956,636 тис. грн., в тому числі: земельного податку – 803,251 тис. грн., орендної плати – 153,385 тис. грн.

Альтернатива 2

 

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини бюджету громади на суму 8448,163 тис. грн.

Сплата податків за запропонованими ставками в сумі 1042,734 тис. грн., в тому числі: земельного податку – 873,937 тис. грн., орендної плати – 168,779 тис. грн.

Альтенатива 3

 

Буде більше вирішено соціально-економічних питань, поліпшено стан інфраструктури, надано більше соціальних виплат, адже наповнення бюджету громади буде максимальним 49149,001  тис. грн.

Громадяни-землевласники не будуть мати змоги вчасно сплачувати земельний податок, що призведе до заборгованості, нарахування пені та застосування штрафних санкцій, що призведе до соціальної напруги та невдоволення громадян.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

*За даними  Хмільницького ГУ ДПС України станом на 01.01.2023року

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

 

2

 

-

 

6

 

33

 

41

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

4,88

 

-

14,63

80,49

100

 

 

Вид альтернативи

 Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати плату за землю на 514,762 тис. грн. менше.

 

Відсутні

Альтернатива 2

    

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати податки згідно рішення сільської ради за запропонованими ставками. Сума коштів на виконання регулювання з урахуванням адмінвидатків становитиме 7408,099 тис. грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведена у додатках 1,2 до АРВ.

Альтенатива 3

 

Буде більше вирішено соціально-економічних питань, поліпшено стан інфраструктури, надано більше соціальних виплат, адже наповнення бюджету громади буде максимальним 49149,001  тис. грн.

Суб’єкти господарювання будуть змушені сплачувати податки за максимальними ставками, що не кожному під силу, це призведе до соціальної напруги, та до закриття підприємництва або переходу в «тінь». Сплата податків СГ за максимальними ставками 34404,301 тис. грн.

                    

У зв'язку з наявністю суб'єктів господарювання середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акта, зроблено розрахунок витрат на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Додаток 1 до АРВ).

 

Оцінка сумарних витрат, які будуть виникати у суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 1)

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, грн

Альтернатива 1 Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього аідприємництва згідно з додатком 1 до

 Методики проведення аналізу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

-

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

6140110,0

Альтернатива 3 Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

-

 

 

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей  

 

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

1

Не вирішує проблеми. Наслідком є недоотримання коштів до бюджету громади, в сумі 600,762 тис. грн., що призведе до неповного виконання програми соціально-економічного розвитку громади.

Альтернатива 2

3

Цей регуляторний акт вирішує визначену  проблему та відповідає принципам державної регуляторної політики.

 До бюджету територіальної громади надійде 8448,163 тис. грн, що дозволить забезпечити фінансування бюджетних установ та провести інші заходи, передбачені програмою соціально-економічного розвитку, в т.ч. заходи соціального захисту.

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення балансу інтересів громади та платників податків.

Альтернатива  3

 

2

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання та громадян-землевласників знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме може призвести до занепаду малого бізнесу, соціальної напруги серед громадян-землевласників та в цілому в громаді. Сплата податків за максимальними ставками 49149,001 тис. грн.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

прийняття регуляторного акта - проєкту рішення «Про внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021  року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської  територіальної громади»

Орган місцевого самоврядування: надходження додаткових коштів до бюджету громади, спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади

Громадяни: Сплата податків і зборів за обгрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Суб’єкти господарювання:

Сплата податків і зборів за обгрунтованими ставками

Орган місцевого самоврядування: Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту та його офіційним опублікуванням у друкованому ЗМІ

Громадяни:

Сплата податків за встановленими обгрунтованими ставками розрахункові витрати складають 1042,734 тис. грн.,

Суб’єкти господарювання:

Витрати: сплата податків за запропонованими ставками Сумарні витрати становлять 7405,429 тис.грн.

Перше місце у рейтингу. Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей: наповнення місцевого бюджету, збереження стабільного фінансового стану суб’єктів господарювання, збереження робочих місць

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Орган місцевого самоврядування: відсутні

Громадяни: Сплата податків і зборів за ставками та пільгами, які діють на постійній основі.

Суб’єкти господарювання: Сплата податків і зборів за ставками, які діють на постійній основі.

 

Орган місцевого самоврядування:

Відповідальність за недотримання вимог антимонопольного законодавства. Недоотримання додаткових коштів в сумі 600,860 тис.грн.

Громадяни:

Сплата податків і зборів за ставками та пільгами, які діють на постійній основі.

Суб’єкти господарювання:

Сплата податків і зборів за ставками, які діють на постійній основі.

  Не вирішує проблем по надходження податків і зборів до бюджету. Підвищить соціальну напругу у громаді.

Альтернатива  3

Встановлення максимальних ставок орендної плати та максимальних ставок земельного податку

Орган місцевого самоврядування:

Надходження значних коштів до бюджету громади, спрямування додаткового фінансового  ресурсу на  соціально-економічний розвиток громади

Громадяни: Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

 

Громадяни: сплата податків за максимальними ставками (14744,700 тис.грн)

Надмірне податкове навантаження створить соціальну напругу у жителів громади.

Суб’єкти господарювання:

Сплата податків і зборів за максимальними ставками (34404,301 тис. грн.)

Надмірне податкове навантаження спричинить неплатоспроможність, що призведе до  занепаду малого бізнесу або переходу в «тінь».

Останнє місце у рейтингу, так як не вирішує проблем по сплаті місцевих податків і зборів. Зменшення надходжень до місцевого бюджету. Підвищення соціальної напруги через

недофінансування програм та заходів соціально-економічного розвитку громади.

 

Переваги обраної альтернативи      

 

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

 

Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлення цілей

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу по причині не сплати місцевих податків і зборів

Альтернатива 1

 

У разі неприйняття регуляторного акту місцеві податки і збори будуть сплачуватись платниками за ставками, які діють на постійній основі, в такому випадку, нажаль, не вирішаться питання по ставках орендної плати. Також місцевий бюджет недоотримає 600,860 тис. грн. коштів, які могли б спрямуватись на виконання заходів соціально-економічного розвитку громади. Альтернатива не вирішує означеної проблеми, тому є неприйнятна.

 

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу по причині не сплати місцевих податків і зборів

Альтернатива  3

 

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а може призвести до занепаду малого бізнесу. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу по причині не сплати місцевих податків і зборів

 

   

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення місцевих податків і зборів та економічно-обгрунтованих ставок орендної плати та ставок земельного податку, які є посильними для платників податків, та забезпечать фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Війтівецької сільської ради.

                                                                                        

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обгрунтовані пропозиції та зауваження до проєкту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади у встановленому законом порядку.

Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є встановлення місцевих податків і зборів. По кожному виду місцевого податку визначаються платники податку, об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставка податку, строк сплати податку, порядок сплати, податкові пільги та порядок їх застосування.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проєкту рішення Війтівецької сільської ради «Про внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021 року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської  територіальної громади»  та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Задля забезпечення вимог чинного законодавства на офіційному сайті Війтівецької сільської територіальної громади у розділі «Регуляторна політика» розміщено інформацію про оприлюднення проєкту рішення «Про внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021  року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської  територіальної громади» та аналіз регуляторного впливу з метою отримання зауважень та обгрунтованих пропозицій від суб'єктів господарювання та членів територіальної громади.

З метою забезпечення інформованості громади та суб'єктів господарювання ухвалене рішення сільської ради буде опубліковано в газеті «Життєві обрії» та на офіційному сайті Війтівецької сільської територіальної громади.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статтей 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

            Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Війтівецької сільської  ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого регуляторного акта.

            За результатами проведених розрахунків очікуваних витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проєкту рішення дозволить забезпечити баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеної у розділі 1 цього АРВ.

 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва (М-тест) наведено у додатку 2.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» №466-IX від 16.01.2020 внесено зміни до статті 12 ПКУ, визначено, що у рішенні про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати може не визначатися термін його дії. У такому випадку рішення буде чинним до прийняття нового рішення (абзац другий пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12).

 Дане рішення встановлюється безстроково.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

            Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

            Для відстеження результативності дії регуляторного акту основними є такі показники:

            -сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів (земельний податок, орендна плата), пов'язаних з дією акта, тис.грн.

            -кількість суб'єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів земельний податок, орендна плата),на яких поширюватиметься дія акта, осіб.

            -час та розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаних з виконанням вимог акта.

            -рівень проінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Прогнозні показники результативності.

№з/п

Назва показника

У разі прийняття рішення

2024 рік

2025 рік

2026 рік

1

Разом надходжень до місцевого бюджету (очікуваний обсяг надходжень, тис.грн.),

 в тому числі:

8448,163

8639,658

8835,501

 

-земельний податок

1030,442

1051,051

1072,072

 

- орендна плата

7417,721

7588,607

7763,429

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

СГ 21

громаляни 1608

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта .

2 години

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаних з виконаннями вимог акту.

 

8448,163 тис. грн.

 

5

Рівень проінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднення прийнятого рішення:

- на офіційному сайті ради ;

- в газеті «Життєві обрії»

високий

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Для відстеження результативності рішення Війтівецької сільської ради, відповідно до ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» буде застосовано статистичні дані бюджетної та податкової звітності (дані Хмільницького відділу  ГУ ДПС, фінансового відділу Війтівецької сільської ради).

Види та терміни відстеження результативності:

                -базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом;

-повторне відстеження результативності буде здійснюватися щорічно за три місяці  до  закінчення бюджетного періоду;

Забезпечення проведення відстеження покладається на фінансовий відділ Війтівецької сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                                                   Станіслава ЯДВІЖИНА       

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Додаток 1

                                                                                                             до аналізу  регуляторного впливу до проєкту

                                                                                                             рішення Війтівецької сільської ради «Про

                                                                                                             встановлення місцевих податків і зборів на території

                                                                                                             Війтівецької сільської територіальної громади»

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

п/н

Витрати

 

За перший рік

За 5 років

1.

 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу, тощо, гривень

0

0

2.

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн.

3069806,0

15349030,0

3.

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

(середня заробітна плата на 2024 рік, згідно прогнозних показників, опублікованих Міністерством фінансів України, становитиме  19258 грн.) грн..

19258/8/23

х 2год = 209

1045

4.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

0

0

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

40,0

200,0

7.

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

8.

Інше (паливо-мастильні матеріали, заплата водія). гривень

0

0

9.

Разом (сума рядків1+2+3+4+5+6+7+8), грн

3070055,0

15350275,0

10.

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

2

2

11.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн.

6140110,0

30700550,0

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу, тощо, гривень

0

0

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за 5 років)

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн.

3069806,0

15349030,0

 

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Разом  за 5 років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

(середня заробітна плата на 2024 рік, згідно прогнозних показників, опублікованих Міністерством фінансів України, становитиме  19258 грн.)

19258/23/8

х 2год = 209

0

209  грн.

1045грн.

 

 

 

Вид витрат

Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

0

0

0

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік

(стартовий)

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення найковихї, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

0

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

          За 5 років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

40  грн.

200  грн.

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

 

 

Сільський голова                                                                          Станіслава ЯДВІЖИНА

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                    Додаток 2

                                                                                                             до аналізу  регуляторного впливу до проєкту

                                                                                                             рішення Війтівецької сільської ради «Про

                                                                                                             встановлення місцевих податків і зборів на території

                                                                                                             Війтівецької сільської територіальної громади»

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 07.02.2023 р. по 01.03.2023 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1.

Робочі наради та зустрічі (опитування)

3

Обговорено проєкт рішення та запропоновані ставки податків.

Розміри ставок погоджено.

2.

Робоча зустріч з представниками малого бізнесу

  4

Обговорено проєкт рішення та запропоновані ставки податків.

Розміри ставок погоджено.

3.

Телефонні консультації з представниками малого бізнесу

11

Обговорено проєкт рішення та запропоновані ставки податків.

Розміри ставок погоджено.

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:

39 (одиниць), у тому числі:

-  малого підприємництва 6  (одиниць)

-  мікропідприємництва  33 (одиниць)

 Питома вага суб’єктів мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 80,49 %

 

 3.1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік

Періо-дичні

Витрати за
п’ять років

 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

-

-

-

 

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

 

5

Інші процедури, грн.

 (сплата податків і зборів, визначених цим рішенням)

 

38343,0

-

 

191715,0

 

6

Разом,  гривень

38343,0

-

191715,0

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

33

 

8

Сумарно,тис.грн

1265,319

-

6326,595

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування (для розрахунку вартості 1 людино-години використовується мінімальна заробітна плата, що у грудні 2023 року буде становити 6700 грн., та у погодинному розмірі 40,46 грн. відповідно до  ЗУ «Про Державний бюджет на 2023 рік»)

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік

Витрати за п’ять років

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

(пошук регуляторного акта та ознайомлення з його нормами)

Оціночно:

0,5 год х40,46= 20,23грн.

20,23 грн

10

Процедура організації виконання вимог регулювання (розробка та впровадження внутрішніх для суб’єкту малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання)

Оціночно:

0,5 год х40,46= 20,23грн.

20,23 грн

11

Процедури офіційного звітування:

 а) витрати часу на отримання інформації:

 (ознайомлення з порядком заповнення форм та порядком звітування);

 б) витрати часу на заповнення звітної форми:

 (заповнення звітних   форм);

 в) витрати часу на передачу звітної форми:

 (передача звітних форм до ДФС)

 г) оцінка витрат часу на коригування (оцінка природного рівня помилок)

Оціночно:

0,25 год. х 40,46 = 10,11 грн.

 

 

 

0,25 год. х 40,46 = 10,11 грн.

 

 

0,25 год. х 40,46 = 10,11 грн.

 

 

природний рівень – 5% від загальної кількості

0,25 год. х 40,46=10,11грн.

Загалом 1 год. х 40,46= 40,46 грн.

 

10,11 грн

 

 

 

 

50,55 грн.

 

 

 

50,55 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          202,30 грн.

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

 

13

Інші процедури

-

 

14

Разом, гривень

2 год. х 40,46

  = 80,92 грн.

404,60грн.

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

33

33

16

Сумарно, грн

2670,36

13351,80

               

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, що встановлюється цим рішенням, не брались до розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

Державне ругулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу).

 

 

4.1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання (податку на майно)

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

За п’ять років,

  грн.

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1265319,0

 

6326595,0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

2670,36

13351,80

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

1267989,36

6339946,80

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1267989,36

6339946,80

 

 

 

 

 

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

              

          Пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва може бути встановлення зменшених ставок або спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання.

          1.Зменшення ставок податку

          1.1 Плата за землю.

          Граничні межі розміру ставок земельного податку, встановлені Податковим кодексом України, не більше 3 відсотків та 1 відсотка в залежності від категорії земель. Проєктом рішення передбачені ставки диференційовано і по окремих позиціях у розмірах, значно менших від максимальних.   

          2.Спрощення адміністративних процедур з регулювання.

          Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків звітування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку, (визначається виключно нормами Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями)).

          Таким чином, Війтівецька сільська рада не має повноважень щодо встановлення пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур по регулюванню.

          На основі аналізу визначено, зазначена сума платежів є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва.

 

 

 

          Сільський голова                                                                         Станіслава ЯДВІЖИНА

 

 

            

 

                                        

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Війтівецької сільської ради «Про внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021  року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської  територіальної громади»

 

На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» (зі змінами) підготовлено аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Війтівецької сільської ради «Про внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021 року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської  територіальної громади».

            Проєкт рішення ради «Про внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021 року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської територіальної громади» розроблений відповідно до Податкового кодексу України з метою наповнення бюджету сільської територіальної громади для виконання заходів стратегії розвитку Війтівецької територіальної громади на 2021 – 2030 роки.

            Регуляторний орган: Війтівецька сільська рада

Розробник: фінансовий відділ Війтівецької сільської ради

Контакти: тел.04338 39531

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.

 

Відповідно до п.3 ст.12 Податкового кодексу України сільські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків і зборів. Таке повноваження передбачено п.24 ст.26 глави І розділу ІІ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

У Війтівецькій громаді є діючий регуляторний акт - рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021 року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської  територіальної громади». Це рішення є чинним до прийняття нового рішення. Виникла потреба у перегляді ставок земельного податку та ставок орендної плати за землю. Коефіцієнт індексації нормативно грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення з 2016 року дорівнює одиниці (за даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру), як наслідок нормативно грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення занижена так як не індексується протягом 6 років. Для порівняння: мінімальна заробітна плата у січні 2016 року становила 1378 грн., а у січні 2023 року – 6700 грн, тобто збільшилася у 4,86 рази, а нормативно грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення не змінилася. Ціни на все постійно зростають, мінімальна заробітна плата зростає, отже потрібно переглянути ставки земельного податку та ставки орендної плати, щоб бюджет громади збільшувався за рахунок надходжень даних податків, адже за останні роки відбувається знецінення гривні, а сплата податку за землю залишається такою ж, яка була у 2016 році.

Регуляторним актом пропонується помірно збільшити ставки орендної плати за землю залежно від цільового використання, а також збільшити окремі ставки по земельному податку, що сприятиме додатковим надходженням до місцевого бюджету, та суттєво не вплине на податкове навантаження на платників податку.

Плата за землю (земельний податок та орендна плата) є бюджетоутворюючим джерелом у складі власних доходів загального фонду місцевого бюджету та згідно плану на 2023 рік складає 16,75% загальних планових надходжень (без урахування міжбюджетних трансфертів).

Земельний податок за 2022 рік сплатили 1596 платників податку на загальну суму 947,097 тис. грн., в т.ч.: 1588 фізичних осіб на суму 803,251 тис. грн., 8 – юридичних осіб на суму 143,846 тис. грн.

Орендну плату за 2022 рік сплатили 41 платник на загальну суму 6900,206 тис. грн., в т.ч. 13 юридичних осіб на суму 6628,593 тис. грн. та 13 - фізичних осіб підприємців та 15 громадян на  суму 271,613 тис. грн.

Отже, для безумовного виконання Податкового кодексу України, вирішення та недопущення суперечливих ситуацій, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, та порушення антимонопольного законодавства, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття Війтівецькою сільською радою рішення «Про внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021  року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської  територіальної громади».

            Підтвердження важливості проблеми:

            Важливість проблеми щодо внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021  року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської територіальної громади» полягає в оптимальному збільшенні ставок орендної плати та збільшенні окремих ставок земельного податку, що діятимуть на всій території Війтівецької сільської територіальної громади з 1 січня 2024 року. Що, в свою чергу, забезпечить стабільні та достатні надходження до бюджету громади для забезпечення здійснення заходів по виконанню програми соціально-економічного розвитку громади, створить однакові умови для платників податків на території громади та врегулює взаємовідносини органу місцевого самоврядування із суб’єктами господарювання, які сплачують такі податки.

Саме тому, Війтівецькою сільською радою розробляється проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021  року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської  територіальної громади» та публікується в засобах масової інформації.

            У разі прийняття регуляторного акту - рішення «Про внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021 року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської територіальної громади» очікується, що до бюджету громади додатково надійдуть кошти, в сумі 600,860 тис. грн.

            При прийнятті регуляторного акту забезпечується баланс інтересів усіх сторін – суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування, адже проблема, яку пропонується вирішити має вплив як на суб’єктів господарювання, так і на громаду, так і на місцеву владу.   

           

            Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є компетенцією сільської ради. 

 Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючого регуляторного акту, адже він потребує зміни, а саме збільшення ставок по орендній платі та збільшення окремих ставок земельного податку. Тому є потреба у прийнятті на наступні бюджетні періоди новий регуляторний акт, який створить однакові умови для усіх платників, що відповідатиме вимогам Податкового кодексу України та антимонопольного законодавства, а також до бюджету громади надійдуть додаткові кошти.

 

 

 

II. Цілі державного регулювання

 

1. Обгрунтоване збільшення розмірів ставок орендної плати та плати за землю з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб'єктів господарювання та відповідно до потреб бюджету громади, забезпечить додаткові надходження до бюджету громади, з метою забезпечення належного фінансування програми соціально-економічного розвитку громади а саме:

- утримання дошкільної освіти;

- здійснення заходів щодо соціальної підтримки соціально-незахищених верств населення;

- проведення благоустрою населених пунктів та ін.

2. Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при встановленні місцевих податків і зборів, їх ставок та пільг щодо сплати місцевих податків та зборів.

3.Здійснення планування та прогнозування надходжень місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

4. Забезпечення своєчасного надходження до бюджету громади місцевих податків та зборів;

5. Виконання вимог Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Альтернатива неприйнятна. У разі неприйняття проєкту рішення, ставки земельного податку і орендної плати за землю залишаться на рівні тих, які діють на постійній основі, місцевий бюджет недоотримає додаткових надходжень.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта - проєкту рішення «Про внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021  року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської  територіальної громади».

 Застосування альтернативи забезпечує досягнення цілей державного регулювання повною мірою. Ставки земельного податку і орендної плати за землю збільшаться, встановляться з дотриманням вимог Податкового кодексу. Бюджет громади додатково отримає 600,860 тис. грн., які будуть спрямовані на виконання заходів програми соціально-економічного розвитку громади.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок земельного податку і орендної плати за землю

Встановлення максимальних ставок земельного податку і орендної плати за землю призведе до максимального наповнення бюджету громади, що в свою чергу забезпечить фінансування бюджетних установ, заходів соціально-економічного розвитку.  Зокрема, Максимальна ставка 3% земельного податку для громадян (під забудовою) збільшиться у 37 разів і становитиме 252,40 грн за 1 сотку. Очікувані розрахункові надходження земельного податку становлять 16354,836 тис. грн.

Дана альтернатива значно збільшить ресурсну базу, але разом з тим призведе до загострення соціальної напруги через непомірне  податкове навантаження на суб’єктів господарювання, та громадян-землевласників, що в кінцевому результаті стане причиною виникнення заборгованості по податках. Тому ця альтернатива є неприйнятною.

 

 

        2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Забезпечує надходження до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів (розрахункова сума – 7847,303тис. грн.)

Місцевий бюджет понесе втрати в сумі 600,860 тис. грн. додаткових надходжень.

Альтернатива 2

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання. Забезпечує надходження до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів (розрахункова сума – 8448,163 тис.грн), в т.ч. додаткові надходження – 600,860 тис. грн.

Витрати, пов’язані з проведенням регуляторних процедур ( в частині оплати публікацій у друкованих ЗМІ).

Альтенатива 3

 

Забезпечить максимальне надходження коштів до бюджету СТГ, що дасть змогу реалізувати більше проєктів, в тому числі соціальних. Очікувані розрахункові надходження за максимальними ставками 49149,001 тис.грн

Витрати, пов’язані з проведенням регуляторних процедур ( в частині оплати публікацій у друкованих ЗМІ).

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

 

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини бюджету громади на суму 7847,303 тис. грн.

Сплата податків в сумі 956,636 тис. грн., в тому числі: земельного податку – 803,251 тис. грн., орендної плати – 153,385 тис. грн.

Альтернатива 2

 

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини бюджету громади на суму 8448,163 тис. грн.

Сплата податків за запропонованими ставками в сумі 1042,734 тис. грн., в тому числі: земельного податку – 873,937 тис. грн., орендної плати – 168,779 тис. грн.

Альтенатива 3

 

Буде більше вирішено соціально-економічних питань, поліпшено стан інфраструктури, надано більше соціальних виплат, адже наповнення бюджету громади буде максимальним 49149,001  тис. грн.

Громадяни-землевласники не будуть мати змоги вчасно сплачувати земельний податок, що призведе до заборгованості, нарахування пені та застосування штрафних санкцій, що призведе до соціальної напруги та невдоволення громадян.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

*За даними  Хмільницького ГУ ДПС України станом на 01.01.2023року

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

 

2

 

-

 

6

 

33

 

41

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

4,88

 

-

14,63

80,49

100

 

 

Вид альтернативи

 Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати плату за землю на 514,762 тис. грн. менше.

 

Відсутні

Альтернатива 2

    

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати податки згідно рішення сільської ради за запропонованими ставками. Сума коштів на виконання регулювання з урахуванням адмінвидатків становитиме 7408,099 тис. грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведена у додатках 1,2 до АРВ.

Альтенатива 3

 

Буде більше вирішено соціально-економічних питань, поліпшено стан інфраструктури, надано більше соціальних виплат, адже наповнення бюджету громади буде максимальним 49149,001  тис. грн.

Суб’єкти господарювання будуть змушені сплачувати податки за максимальними ставками, що не кожному під силу, це призведе до соціальної напруги, та до закриття підприємництва або переходу в «тінь». Сплата податків СГ за максимальними ставками 34404,301 тис. грн.

                    

У зв'язку з наявністю суб'єктів господарювання середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акта, зроблено розрахунок витрат на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Додаток 1 до АРВ).

 

Оцінка сумарних витрат, які будуть виникати у суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 1)

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, грн

Альтернатива 1 Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього аідприємництва згідно з додатком 1 до

 Методики проведення аналізу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

-

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

6140110,0

Альтернатива 3 Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

-

 

 

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей  

 

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

1

Не вирішує проблеми. Наслідком є недоотримання коштів до бюджету громади, в сумі 600,762 тис. грн., що призведе до неповного виконання програми соціально-економічного розвитку громади.

Альтернатива 2

3

Цей регуляторний акт вирішує визначену  проблему та відповідає принципам державної регуляторної політики.

 До бюджету територіальної громади надійде 8448,163 тис. грн, що дозволить забезпечити фінансування бюджетних установ та провести інші заходи, передбачені програмою соціально-економічного розвитку, в т.ч. заходи соціального захисту.

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення балансу інтересів громади та платників податків.

Альтернатива  3

 

2

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання та громадян-землевласників знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме може призвести до занепаду малого бізнесу, соціальної напруги серед громадян-землевласників та в цілому в громаді. Сплата податків за максимальними ставками 49149,001 тис. грн.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

прийняття регуляторного акта - проєкту рішення «Про внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021  року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської  територіальної громади»

Орган місцевого самоврядування: надходження додаткових коштів до бюджету громади, спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади

Громадяни: Сплата податків і зборів за обгрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Суб’єкти господарювання:

Сплата податків і зборів за обгрунтованими ставками

Орган місцевого самоврядування: Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту та його офіційним опублікуванням у друкованому ЗМІ

Громадяни:

Сплата податків за встановленими обгрунтованими ставками розрахункові витрати складають 1042,734 тис. грн.,

Суб’єкти господарювання:

Витрати: сплата податків за запропонованими ставками Сумарні витрати становлять 7405,429 тис.грн.

Перше місце у рейтингу. Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей: наповнення місцевого бюджету, збереження стабільного фінансового стану суб’єктів господарювання, збереження робочих місць

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Орган місцевого самоврядування: відсутні

Громадяни: Сплата податків і зборів за ставками та пільгами, які діють на постійній основі.

Суб’єкти господарювання: Сплата податків і зборів за ставками, які діють на постійній основі.

 

Орган місцевого самоврядування:

Відповідальність за недотримання вимог антимонопольного законодавства. Недоотримання додаткових коштів в сумі 600,860 тис.грн.

Громадяни:

Сплата податків і зборів за ставками та пільгами, які діють на постійній основі.

Суб’єкти господарювання:

Сплата податків і зборів за ставками, які діють на постійній основі.

  Не вирішує проблем по надходження податків і зборів до бюджету. Підвищить соціальну напругу у громаді.

Альтернатива  3

Встановлення максимальних ставок орендної плати та максимальних ставок земельного податку

Орган місцевого самоврядування:

Надходження значних коштів до бюджету громади, спрямування додаткового фінансового  ресурсу на  соціально-економічний розвиток громади

Громадяни: Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

 

Громадяни: сплата податків за максимальними ставками (14744,700 тис.грн)

Надмірне податкове навантаження створить соціальну напругу у жителів громади.

Суб’єкти господарювання:

Сплата податків і зборів за максимальними ставками (34404,301 тис. грн.)

Надмірне податкове навантаження спричинить неплатоспроможність, що призведе до  занепаду малого бізнесу або переходу в «тінь».

Останнє місце у рейтингу, так як не вирішує проблем по сплаті місцевих податків і зборів. Зменшення надходжень до місцевого бюджету. Підвищення соціальної напруги через

недофінансування програм та заходів соціально-економічного розвитку громади.

 

Переваги обраної альтернативи      

 

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

 

Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлення цілей

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу по причині не сплати місцевих податків і зборів

Альтернатива 1

 

У разі неприйняття регуляторного акту місцеві податки і збори будуть сплачуватись платниками за ставками, які діють на постійній основі, в такому випадку, нажаль, не вирішаться питання по ставках орендної плати. Також місцевий бюджет недоотримає 600,860 тис. грн. коштів, які могли б спрямуватись на виконання заходів соціально-економічного розвитку громади. Альтернатива не вирішує означеної проблеми, тому є неприйнятна.

 

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу по причині не сплати місцевих податків і зборів

Альтернатива  3

 

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а може призвести до занепаду малого бізнесу. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу по причині не сплати місцевих податків і зборів

 

   

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення місцевих податків і зборів та економічно-обгрунтованих ставок орендної плати та ставок земельного податку, які є посильними для платників податків, та забезпечать фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Війтівецької сільської ради.

                                                                                        

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обгрунтовані пропозиції та зауваження до проєкту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади у встановленому законом порядку.

Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є встановлення місцевих податків і зборів. По кожному виду місцевого податку визначаються платники податку, об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставка податку, строк сплати податку, порядок сплати, податкові пільги та порядок їх застосування.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проєкту рішення Війтівецької сільської ради «Про внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021 року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської  територіальної громади»  та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Задля забезпечення вимог чинного законодавства на офіційному сайті Війтівецької сільської територіальної громади у розділі «Регуляторна політика» розміщено інформацію про оприлюднення проєкту рішення «Про внесення змін до рішення 12 сесії Війтівецької сільської ради 8 скликання від 30.06.2021  року № 281 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Війтівецької сільської  територіальної громади» та аналіз регуляторного впливу з метою отримання зауважень та обгрунтованих пропозицій від суб'єктів господарювання та членів територіальної громади.

З метою забезпечення інформованості громади та суб'єктів господарювання ухвалене рішення сільської ради буде опубліковано в газеті «Життєві обрії» та на офіційному сайті Війтівецької сільської територіальної громади.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статтей 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

            Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Війтівецької сільської  ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого регуляторного акта.

            За результатами проведених розрахунків очікуваних витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проєкту рішення дозволить забезпечити баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеної у розділі 1 цього АРВ.

 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва (М-тест) наведено у додатку 2.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» №466-IX від 16.01.2020 внесено зміни до статті 12 ПКУ, визначено, що у рішенні про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати може не визначатися термін його дії. У такому випадку рішення буде чинним до прийняття нового рішення (абзац другий пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12).

 Дане рішення встановлюється безстроково.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

            Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

            Для відстеження результативності дії регуляторного акту основними є такі показники:

            -сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів (земельний податок, орендна плата), пов'язаних з дією акта, тис.грн.

            -кількість суб'єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів земельний податок, орендна плата),на яких поширюватиметься дія акта, осіб.

            -час та розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаних з виконанням вимог акта.

            -рівень проінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Прогнозні показники результативності.

№з/п

Назва показника

У разі прийняття рішення

2024 рік

2025 рік

2026 рік

1

Разом надходжень до місцевого бюджету (очікуваний обсяг надходжень, тис.грн.),

 в тому числі:

8448,163

8639,658

8835,501

 

-земельний податок

1030,442

1051,051

1072,072

 

- орендна плата

7417,721

7588,607

7763,429

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

СГ 21

громаляни 1608

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта .

2 години

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаних з виконаннями вимог акту.

 

8448,163 тис. грн.

 

5

Рівень проінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднення прийнятого рішення:

- на офіційному сайті ради ;

- в газеті «Життєві обрії»

високий

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Для відстеження результативності рішення Війтівецької сільської ради, відповідно до ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» буде застосовано статистичні дані бюджетної та податкової звітності (дані Хмільницького відділу  ГУ ДПС, фінансового відділу Війтівецької сільської ради).

Види та терміни відстеження результативності:

                -базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом;

-повторне відстеження результативності буде здійснюватися щорічно за три місяці  до  закінчення бюджетного періоду;

Забезпечення проведення відстеження покладається на фінансовий відділ Війтівецької сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                                                   Станіслава ЯДВІЖИНА       

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Додаток 1

                                                                                                             до аналізу  регуляторного впливу до проєкту

                                                                                                             рішення Війтівецької сільської ради «Про

                                                                                                             встановлення місцевих податків і зборів на території

                                                                                                             Війтівецької сільської територіальної громади»

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

п/н

Витрати

 

За перший рік

За 5 років

1.

 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу, тощо, гривень

0

0

2.

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн.

3069806,0

15349030,0

3.

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

(середня заробітна плата на 2024 рік, згідно прогнозних показників, опублікованих Міністерством фінансів України, становитиме  19258 грн.) грн..

19258/8/23

х 2год = 209

1045

4.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

0

0

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

40,0

200,0

7.

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

8.

Інше (паливо-мастильні матеріали, заплата водія). гривень

0

0

9.

Разом (сума рядків1+2+3+4+5+6+7+8), грн

3070055,0

15350275,0

10.

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

2

2

11.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн.

6140110,0

30700550,0

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу, тощо, гривень

0

0

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за 5 років)

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн.

3069806,0

15349030,0

 

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Разом  за 5 років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

(середня заробітна плата на 2024 рік, згідно прогнозних показників, опублікованих Міністерством фінансів України, становитиме  19258 грн.)

19258/23/8

х 2год = 209

0

209  грн.

1045грн.

 

 

 

Вид витрат

Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

0

0

0

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік

(стартовий)

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення найковихї, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

0

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

          За 5 років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

40  грн.

200  грн.

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

 

 

Сільський голова                                                                          Станіслава ЯДВІЖИНА

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                    Додаток 2

                                                                                                             до аналізу  регуляторного впливу до проєкту

                                                                                                             рішення Війтівецької сільської ради «Про

                                                                                                             встановлення місцевих податків і зборів на території

                                                                                                             Війтівецької сільської територіальної громади»

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 07.02.2023 р. по 01.03.2023 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1.

Робочі наради та зустрічі (опитування)

3

Обговорено проєкт рішення та запропоновані ставки податків.

Розміри ставок погоджено.

2.

Робоча зустріч з представниками малого бізнесу

  4

Обговорено проєкт рішення та запропоновані ставки податків.

Розміри ставок погоджено.

3.

Телефонні консультації з представниками малого бізнесу

11

Обговорено проєкт рішення та запропоновані ставки податків.

Розміри ставок погоджено.

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:

39 (одиниць), у тому числі:

-  малого підприємництва 6  (одиниць)

-  мікропідприємництва  33 (одиниць)

 Питома вага суб’єктів мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 80,49 %

 

 3.1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік

Періо-дичні

Витрати за
п’ять років

 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

-

-

-

 

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

 

5

Інші процедури, грн.

 (сплата податків і зборів, визначених цим рішенням)

 

38343,0

-

 

191715,0

 

6

Разом,  гривень

38343,0

-

191715,0

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

33

 

8

Сумарно,тис.грн

1265,319

-

6326,595

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування (для розрахунку вартості 1 людино-години використовується мінімальна заробітна плата, що у грудні 2023 року буде становити 6700 грн., та у погодинному розмірі 40,46 грн. відповідно до  ЗУ «Про Державний бюджет на 2023 рік»)

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік

Витрати за п’ять років

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

(пошук регуляторного акта та ознайомлення з його нормами)

Оціночно:

0,5 год х40,46= 20,23грн.

20,23 грн

10

Процедура організації виконання вимог регулювання (розробка та впровадження внутрішніх для суб’єкту малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання)

Оціночно:

0,5 год х40,46= 20,23грн.

20,23 грн

11

Процедури офіційного звітування:

 а) витрати часу на отримання інформації:

 (ознайомлення з порядком заповнення форм та порядком звітування);

 б) витрати часу на заповнення звітної форми:

 (заповнення звітних   форм);

 в) витрати часу на передачу звітної форми:

 (передача звітних форм до ДФС)

 г) оцінка витрат часу на коригування (оцінка природного рівня помилок)

Оціночно:

0,25 год. х 40,46 = 10,11 грн.

 

 

 

0,25 год. х 40,46 = 10,11 грн.

 

 

0,25 год. х 40,46 = 10,11 грн.

 

 

природний рівень – 5% від загальної кількості

0,25 год. х 40,46=10,11грн.

Загалом 1 год. х 40,46= 40,46 грн.

 

10,11 грн

 

 

 

 

50,55 грн.

 

 

 

50,55 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          202,30 грн.

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

 

13

Інші процедури

-

 

14

Разом, гривень

2 год. х 40,46

  = 80,92 грн.

404,60грн.

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

33

33

16

Сумарно, грн

2670,36

13351,80

               

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, що встановлюється цим рішенням, не брались до розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

Державне ругулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу).

 

 

4.1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання (податку на майно)

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

За п’ять років,

  грн.

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1265319,0

 

6326595,0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

2670,36

13351,80

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

1267989,36

6339946,80

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1267989,36

6339946,80

 

 

 

 

 

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

              

          Пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва може бути встановлення зменшених ставок або спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання.

          1.Зменшення ставок податку

          1.1 Плата за землю.

          Граничні межі розміру ставок земельного податку, встановлені Податковим кодексом України, не більше 3 відсотків та 1 відсотка в залежності від категорії земель. Проєктом рішення передбачені ставки диференційовано і по окремих позиціях у розмірах, значно менших від максимальних.   

          2.Спрощення адміністративних процедур з регулювання.

          Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків звітування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку, (визначається виключно нормами Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями)).

          Таким чином, Війтівецька сільська рада не має повноважень щодо встановлення пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур по регулюванню.

          На основі аналізу визначено, зазначена сума платежів є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва.

 

 

 

          Сільський голова                                                                         Станіслава ЯДВІЖИНА

 

 

            

 

                                        

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь