Пайова участь

 

УКРАЇНА
ЖДАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКАРАДА

ХМІЛЬНИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я №____

 

__________2018 р.                                          __ сесія сільської ради

                                                                           сьомого скликання

 

Про порядок залучення, розрахунку

розміру і використання коштів пайової

участі у розвитку інфраструктури

населених пунктів Жданівської

об’єднаної територіальної громади

 

         З метою залучення забудовників до пайової участі у створенні та розвитку інфраструктури об’єднаної територіальної громади та на виконання ст..40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

                      В И Р І Ш И Л А:

         1. Затвердити Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової  у розвитку інфраструктури населених пунктів Жданівської об’єднаної територіальної громади згідно з додатком 1.

         2.Встановити нормативи для одиниці створеної потужності для визначення кошторисної вартості будівництва об’єкту з метою проведення розрахунку пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Жданівської об’єднаної територіальної громади  (додаток 2).

3. Доручити виконкому сільської ради затвердити форму типового договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Жданівської об’єднаної територіальної громади.

4. З часу набрання чинності цим рішенням,вважати таким, що втратили чинність рішення першої сесії Жданівської сільської ради 7 скликання від 09.11.2015 року №7 «Про встановлення ставок пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради» та рішення першої сесії Жданівської сільської ради 7 скликання від 09.11.2015 року №8 «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Жданівської сільської ради», рішення 28 сесії Качанівської сільської ради 6 скликання від 05.11.2014 року №349 «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Качанівської сільської ради».

5. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Жданівської сільської ради.

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Марценюк М.П.).

 

 

Сільський голова                                                                       С.З.Ядвіжина

 

 

 

 

         

                                                                           Додаток 1

                                                                           до рішення  ____ сесії сільської 

                                                                           ради сьомого скликання

                                                                           від _______2018 року №___

 

Порядок

 залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової

 у розвитку інфраструктури населених пунктів Жданівської

об’єднаної територіальної громади

 

1. Загальні положення

         1.1.  Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової  у розвитку інфраструктури населених пунктів Жданівської об’єднаної територіальної громади (надалі – Порядок) розроблено відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про будівельні норми», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Бюджетного кодексу України.

1.2. Порядок розроблений з метою вдосконалення механізмів регулювання організаційно-правових відносин, пов’язаних із залученням, розрахунком розміру і використанням коштів пайової участі замовників будівництва, (реконструкції) у розвитку інфраструктури населених пунктів Жданівської об’єднаної територіальної громади.

Залучення замовників будівництва (реконструкції) до пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури населених пунктів відбувається на підставі укладених із сільською радою Договорів про пайову участь у розвитку  інфраструктури населених пунктів Жданівської об’єднаної територіальної громади.

1.3. У цьому Положенні терміни застосовуються у значеннях визначених нормативно-правовими актами України.  

1.4. Дія цього Порядку розповсюджується на усіх замовників будівництва (реконструкції), які здійснюють на території Жданівської об’єднаної територіальної громади діяльність зі створення об’єктів будівництва (реконструкції) та якими розпочато будівництво (реконструкція) об’єктів на території Жданівської сільської ради, але  до дня набрання чинності цим Порядком не введено в експлуатацію у порядку, встановленому чинним законодавством, крім замовників, визначених п.2.4 цього Порядку, та тих, які вже прийняли пайову участь у розвитку інфраструктури відповідно до Порядку, що діяв раніше.

1.5. Пайова участь замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Жданівської об’єднаної територіальної громади є обов’язковим внеском, який замовник має сплатити до бюджету Жданівської сільської ради, крім випадків, передбачених законодавством та цим Порядком.

 

2.Порядок залучення коштів пайової участі у розвитку

 інфраструктури населених пунктів

Жданівської об’єднаної територіальної громади

2.1Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки, розташованої на території Жданівської  об’єднаної територіальної громади, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інфраструктури, крім випадків, передбачених у п.2.4 цього Порядку.

2.2 У разі зміни замовника об’єкта  будівництва розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Жданівської об’єднаної територіальної громади зменшується, при укладенні договору з новим замовником, на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

2.3  Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Жданівської  об’єднаної територіальної громади сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва (реконструкції) в експлуатацію.

2.4. До пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

2.4.1 об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2.4.2 будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

2.4.3 будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

2.4.4 індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

2.4.5 об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

2.4.6 об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

2.4.7 об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

2.4.8 об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів;

2.4.9 об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

2.4.10  об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній, учасників індустріальних парків.

3. Розрахунок розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Жданівської об’єднаної територіальної громади

         3.1 Розмір пайової участі замовника у розвитку  інфраструктури населених пунктів Жданівської об’єднаної територіальної громади становить:

- 2 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта – для нежитлових будівель та споруд;

- 4  відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта  - для житлових будинків.

         3.2. Величина пайової участі замовника визначається у договорі, укладеному між замовником та сільською радою (відповідно до встановленого у п.3.1 цього Порядку розміру пайової участі) з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

 Якщо загальна кошторисна вартість будівництва (реконструкції) об'єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами та правилами, вона визначається на основі встановлених сільською радою нормативів для одиниці створеної потужності (1 кв.м житлової та нежитлової площі) шляхом їх множення на відповідні площі об’єкта, що були створені внаслідок будівництва.

3.3 У випадку будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, розмір пайової участі розраховується як сума двох складових: перша становить величину пайової участі, розраховану під житлову частину будинку; друга – величину пайової участі, розраховану для нежитлових (вбудовано-прибудованих приміщень, крім приміщень паркінгів) будівель та споруд.

За відсутності окремих кошторисних розрахунків розмір пайової участі визначається пропорційно загальній площі приміщень.

3.4. В разі здійснення будівництва (реконструкції) об’єктів, що входять до переліку, для проектування яких містобудівні умови і обмеження не надаються, замовник сплачує пайовий внесок в розмірі, який встановлений даним Порядком (крім випадків, передбачених пунктом 2.4 цього Порядку).

3.5. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу)  поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі  у розвитку  інфраструктури населених пунктів зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі  та/або об’єкти передаються у комунальну власність об’єднаної територіальної громади.

3.6 Розрахунок величини пайової участі, належної замовником до сплати відповідно до цього Порядку, проводиться відділом житлово-комунального господарства, земельних відносин та архітектури сільської ради  протягом десяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів.

До звернення додаються такі документи:

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (реконструкції)  об’єкта з позитивним висновком будівельної експертизи (якщо розрахунок проводиться на підставі кошторисного розрахунку) та техніко-економічні показники;

-обгрунтовані техніко-економічні показники об’єкта будівництва у разі якщо замовник будівництва має  намір укласти договір про пайову участь для одиниці створеної потужності на основі встановлених сільською радою нормативів.

Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації.

Розрахунок величини пайової участі затверджується виконавчим комітетом сільської ради.

4. Договорів про пайову участь у розвитку

 інфраструктури населених пунктів Жданівської

об’єднаної територіальної громади.

 

5.1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів укладається не пізніше ніж через п’ятнадцять робочих днів з дня реєстрації  звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва (реконструкції) в експлуатацію.    

5.2. Договір про пайову участь від імені сільської ради підписує сільський голова.

         5.4. Істотними умовами договору про пайову участь є:

- розмір пайової участі;

- строк (графік) cплати пайової участі;

- відповідальність сторін.

         5.5. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Жданівської об’єднаної територіальної громади.

5.6 Пайова участь вноситься у грошовій безготівковій формі та сплачується в повній сумі до прийняття об’єкта будівництва (реконструкції)  в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором про пайову участь у  розвитку інфраструктури населених.

При сплаті пайової участі частинами (згідно графіку розстрочки) розстрочені суми індексуються на індекс інфляції.

5.7 При зміні загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта із замовником будівництва (реконструкції) укладається додатковий договір, який є невід’ємною частиною основного договору, де зазначається уточнена сума пайової участі.

5.8  Замовники будівництва житлових об’єктів мають право на відстрочення сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів. Підставою для відстрочення є письмова заява замовника, який здійснює житлове будівництво. Заява має містити інформацію про суму та термін відстрочки сплати, який не може перевищувати 12 місяців від встановленого терміну сплати. Заява подається не пізніше встановленого терміну сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів.

          

5. Заключні положення

         6.1.У разі несплати або несвоєчасної сплати пайової участі у розвитку  інфраструктури населених пунктів Жданівської об’єднаної територіальної громади, передбаченої договором, замовник сплачує за кожен день прострочки, починаючи з першого робочого дня, наступного за днем граничного строку сплати, пеню у подвійному розмірі річної облікової ставки Нацбанку України, діючої на кожний такий день, включаючи день погашення заборгованості.

         6.3. Контроль за своєчасним укладенням договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів та виконанням їх умов здійснюється відділом житлово-комунального господарства, земельних відносин та архітектури сільської ради.

 

6. Використання коштів пайової участі

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Жданівської об’єднаної територіальної громади відповідно до  п.п.4-п.1 с.71  Бюджетного кодексу України зараховуються до бюджету розвитку громади та використовуються виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  населених пунктів Жданівської об’єднаної територіальної громади.

 

7. Заключні положення

 Спори, пов'язані з розрахунком та сплатою пайової участі  у розвитку  інфраструктури населених пунктів Жданівської об’єднаної територіальної громади вирішуються у судовому порядку.

 

 

Секретар сільської ради                                           Н.В.Нечипорук

 

 

 

 

 

 

                                                                          Додаток 2

                                                                          до рішення __  сесії сільської 

                                                                          ради сьомого скликання

                                                                           від ______ 2018 року  №__

 

 

Нормативи

 для одиниці створеної потужності для визначення кошторисної вартості будівництва об’єкту з метою проведення розрахунку пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Жданівської об’єднаної територіальної громади 

 

Призначення

Норматив  1 кв.м*

для нежитлових будівель та споруд

 

для житлових будівель та споруд

 

 

 

*норматив коригується на індекс інфляції від місяця в якому затверджено відповідний норматив, діючий на момент розрахунку, до місяця, що передує тому, в якому здійснюється розрахунок пайової участі. Якщо індекс інфляції менше 100%, то до розрахунку береться показник 1,0.

Для розрахунку застосовується індекс споживчих цін, що встановлюється Державною службою статистики України (індекс інфляції).

 

Секретар сільської ради                                           Н.В.Нечипорук

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

проекту рішення Жданівської сільської ради «Про порядок залучення, розрахунку  розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Жданівської об’єднаної територіальної громади».

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

 Відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної документації» органи місцевого самоврядування встановлюють порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів.

Підготовка нового регуляторного акту викликана необхідністю вирішення  наступних проблем:

 - відбулось об’єднання двох сільських рад (Жданівської та Качанівської) відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», тому необхідно прийняти  узагальнюючий для всіх замовників будівництва (реконструкції) на території ОТГ порядок визначення та сплати пайової участі у розвитку інфраструктури;

- у зв'язку з набранням чинності Законів України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» та «Про регулювання містобудівної діяльності» питання пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, які були прийняті Жданівською та Качанівською сільськими радами необхідно переглянути і скоригувати  відповідно до чинного законодавства України, в тому числі скоротити перелік документів, які необхідно надати разом із зверненням про укладення договору на сплату пайової участі, а саме виключити необхідність подання копії довідки ЄДРПОУ, витягу (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, завіреної копії правовстановлюючих документів на об’єкт нерухомого майна, завіреної копії правовстановлюючих документів на право володіння або користування земельною ділянкою, завіреної копії техпаспорта об’єкта нерухомого майна, погодженої головним архітектором району екскізної пропозиції об’єкту будівництва.

 

Вирішення проблеми дозволить зменшити негативний вплив на:

— забудовників будівництва (реконструкції), які витрачають час на з’ясування питання яким порядком користуватись, якщо на території ОТГ є два: прийнятий Жданівською сільською радою та Качанівською сільською радою, в яких дещо різні вимоги;

— забудовників будівництва (реконструкції), які витрачають час та кошти для отримання документів, які необхідно додати до звернення про укладення договору на сплату пайової участі, що передбачено у діючих регуляторних актах.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання, в тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

Проблеми, які пропонується врегулювати в результаті прийняття акта, не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів та діючого регуляторного акта, який на враховує зміни у законодавстві та на даний час окремі його положення не відповідають законодавству. 

 

2. Цілі державного регулювання:

 Метою цього регуляторного акта є:

 — встановити єдиний порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ними об'єктів будівництва (реконструкції), який би діяв  на території всієї об’єднаної територіальної громади;

— врегулювати правові відносини між суб’єктами господарювання, фізичними особами, які виникають під час укладення договору на сплату пайової участі, а саме скоротити перелік документів, які необхідно надати разом із зверненням про укладення договору на сплату пайової участі, а саме виключити необхідність подання копії довідки ЄДРПОУ, витягу (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, завіреної копії правовстановлюючих документів на об’єкт нерухомого майна, завіреної копії правовстановлюючих документів на право володіння або користування земельною ділянкою, завіреної копії техпаспорта об’єкта нерухомого майна, погодженої головним архітектором району екскізної пропозиції об’єкту будівництва.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива І

Прийняття запропонованого проекту акта

Передбачає:

- єдиний порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ними об'єктів будівництва (реконструкції) який би діяв на території всієї об’єднаної територіальної громади;

-скорочення переліку документів, які необхідно надати разом із зверненням про укладення договору на сплату пайової участі, у зв’язку з чим відбувається економія часу забудовників  (СГ, громадян) та їх грошових коштів

АльтернативаІІ

Залишення без змін діючого акта

Зазначений спосіб не сприяє регулюванню правових відносин, оскільки:

 витрачається час на з’ясування питань яким порядком користуватись, якщо на території ОТГ є два: прийнятий Жданівською сільською радою та Качанівською сільською радою (до їх об»єднання), в яких дещо різні вимоги;

витрачається час та кошти для отримання документів, які необхідно додати до заяви про сплату пайової участі, що передбачено у діючих регуляторних актах.

 

 

 

 

 

 

Оцінка вибраних альтенативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива І

Прийняття запропонованого проекту акта

Прийняття акта дасть змогу врегулювати правові відносини, які виникають під час залучення коштів пайової участі

Витрати робочого часу працівників апарату на підготовку акту та проведення відповідних процедур щодо його відстеження

Альтернатива ІІ

Залишення без змін діючого акта

відсутні

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива І

Прийняття запропонованого проекту акта

Прийняття акта дасть змогу врегулювати правові відносини, які виникають під час залучення коштів пайової участі у разі коли забудовником виступає фізична особа

Відсутні

Альтернатива ІІ

Залишення без змін діючого акта

відсутні

 Часові витрати на з’ясування питання яким порядком користуватись, якщо на території ОТГ є два: прийнятий Жданівською сільською радою та Качанівською сільською радою, в яких дещо різні вимоги;

витрати часу та коштів для підготовки документів, які необхідно додати до звернення про укладення договору на сплату пайової участі, що передбачено у діючих регуляторних актах.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів субєктів господарювання (малі та мікро-)

 

Показник

середні

малі

мікро

разом

Кількість СГ, що підпадають під дію регулювання, од.

2

31

86

119

Питома вага групи у загальній кількості %%

1.7

26

72

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива І

Прийняття запропонованого проекту акта

     Визначається єдиний порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ними об'єктів будівництва (реконструкції), який би діяв на території всієї об’єднаної територіальної громади;

     Скорочуються витрати коштів та часу на підготовку документів, які необхідно додати до  звернення про укладення договору на сплату пайової участі, які передбачені у діючих регуляторних актах.

(отримання витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (51 грн.), канцелярські витрати на виготовлення копій документів (15грн), витрати часу на підготовку необхідних документів та копій (один людино/день (мін з/плата 3723:23дні=162грн.) (51+15 +162)х117=26676 грн.

 

Витрати часу на пошук на сайті нового регуляторного акту 1182,87грн.

(вартість 0,5год часу роботи виходячи з мінімальної заробітної плати  (3723:23:8) х117)

 

Альтернатива ІІ

Залишення без змін діючого акта

відсутні

Залишаються часові витрати на з’ясування питання яким порядком користуватись, якщо на території ОТГ є два: прийнятий Жданівською сільською радою та Качанівською сільською радою (до їх об’єдання), в яких дещо різні вимоги;

Залишаються витрати  коштів та часу на підготовку документів, які необхідно надати разом із зверненням про укладення договору на сплату пайової участі, що передбачено у діючих регуляторних актах.

             

 

Оцінка впливу на сферу інтересів субєктів господарювання (середні)

 

Показник

середні

малі

мікро

разом

Кількість СГ, що підпадають під дію регулювання, од.

2

31

86

119

Питома вага групи у загальній кількості %%

1.7

26

72

Х

 

Сумарні витрати за альтернативами

 

Сума витрати, грн.

Альтернатива І

Прийняття запропонованого проекту акта

Витрати часу на пошук на сайті нового регуляторного акту 20,23 грн.

(вартість 0,5год часу роботи виходячи мінімальної заробітної плати х (3723:23:8) х2

 

Альтернатива ІІ

Залишення без змін діючого акта

 2 суб’єкти (51+15 +162)х 2=456 грн.

 

 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива І

Прийняття запропонованого проекту акта

Як для органу місцевого самоврядування так і для СГ в частині економії часу та коштів

Витрати на пошук на сайті нового регуляторного акту

1182,87 грн.

 

Прийняття акта дозволить досягнути задекларованих цілей, що повністю забезпечить потребу у вирішенні проблем

Альтернатива ІІ

Залишення без змін діючого акта

відсутні

Залишаються часові витрати на з’ясування питання яким порядком користуватись, якщо на території ОТГ є два: прийнятий Жданівською сільською радою та Качанівською сільською радою, в яких дещо різні вимоги;

Залишаються витрати  коштів та часу на підготовку документів, які  необхідно надати разом із зверненням про укладення договору на сплату пайової участі, що передбачено у діючих регуляторних актах. (орієнтовні грошові витрати складають 27132 грн).

У разі залишення існуючої ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої цілі

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива І

Прийняття запропонованого проекту акта

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить врегулювання порушеного питання з дотриманням вимог чинного законодавства України

Вплив зовнішніх факторів на дію ругуляторного акта не очікується

Альтернатива ІІ

Залишення без змін діючого акта

Неприйнятна альтернатива з огляду на те, що проблема залишається невирішеною

-

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за 4-бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива І

Прийняття запропонованого проекту акта

4

Прийняття акта забезпечить повною мірою досягнення поставлених цілей

Альтернатива ІІ

Залишення без змін діючого акта

1

Продовжить проблема існувати

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива І

Прийняття запропонованого проекту акта

Як для органу місцевого самоврядування в частині приведення регуляторного акта до норм чинного законодавства так і для СГ в частині економії часу та грошових витрат

Витрати на пошук на сайті нового регуляторного акту  1182,87 грн

Прийняття акта дозволить досягнути задекларованих цілей, що повністю забезпечить потребу у вирішенні проблем

Альтернатива ІІ

Залишення без змін діючого акта

відсутні

     Залишаються витрати коштів та часу на підготовку документів, які необхідно додати до  звернення про укладення договору на сплату пайової участі

27132 грн.

 

У разі залишення існуючої ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої цілі

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива І

Прийняття запропонованого проекту акта

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить врегулювання порушеного питання з дотримання вимог чинного законодавства України

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується

Альтернатива ІІ

Залишення без змін діючого акта

Неприйнятна альтернатива з огляду на те, що проблема залишається невирішеною

 

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розвязання визначеної проблеми

Запропонований проект рішення розроблено з метою врегулювання порушеного питання з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Представлений проект регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування громадськості про встановлені ним положення шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Жданівської ОТГ, а після затвердження регуляторного акта – в друкованих ЗМІ.

Запропонований регуляторний акт містить сукупність правових та організаційних заходів цілеспрямованого впливу на  суб’єктів господарювання, з метою узгодження інтересів учасників, під час визначення та сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів.

Після прийняття регуляторного акта очікується зменшення навантаження на суб’єктів господарювання в частині економії як часу так і грошових витрат.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Відображено у М-тесті.  

 

7. Строк дії регуляторного акта

 

Термін дії регуляторного акту необмежений. У разі змін у діючому законодавстві, які можуть вплинути на дію даного регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни.

 

 8. Показники результативності регуляторного акту.

 

— Кількість укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Жданівської об’єднаної територіальної громади;

 

— Розмір додаткових надходжень до бюджету громади на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від сплати пайових внесків;

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта.

 

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акту буде здійснюватися до дати набрання чинності цим актом шляхом збору статистичної інформації щодо кількості укладених договорів на сплату пайової участі.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акту, такі питання  будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження має здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного актау проводитиметься шляхом розгляду статистичних даних, а саме кількості укладених договорів та сплата пайової участі. 

 

Сільський голова                                                               С.З.Ядвіжина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест)

до проекту рішення  Жданівської сільської ради «Про порядок залучення, розрахунку розміру та використання пайової участі у розвитку інфраструктури Жданівської об’єднаної територіальної громади

  1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.12.2017 року по 10.01.2018 року.

 

№ п/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

  1.  

Робочі зустрічі

 

7

Позитивно оцінюють та підтримують запропоновані зміни в регулюванні.

  1.  

Нарада

5

Запропоноване регулювання сприймається

 

Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро та малі):

  Кількість суб'єктів малого (мікро) підприємництва, на яких поширюється регулювання -117;

  Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 98,3%

  1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за

п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1.

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:
оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

4.

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

5.

Інші процедури

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

6.

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0,00 грн. (рядок 1) + 0,00 грн. (рядок 2) + 0,00 грн. (рядок 3) + 0,00 грн. (рядок 4) + 0,00 грн. (рядок 5) = 0,00 грн.

Х

0,00 грн. (рядок 1) + 0,00 грн. (рядок 2) + 0,00 грн. (рядок 3) + 0,00 грн. (рядок 4) + 0,00 грн. (рядок 5) = 0,00 грн.

7.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

0,00

(витрати відсутні)

 

0,00

(витрати відсутні)

8.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0,00 грн.

(витрати відсутні).

Х

0,00 грн.

(витрати відсутні)

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва

щодо виконання регулювання та звітування

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість законів

1 рік. (час, який витрачається суб’єктами на пошук регуляторного акту 0,5 год (вартість 0,5год часу роботи виходячи з мінімальної заробітної плати  10,11грн.

(3723:23:8)

 

0,00

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

10,11грн. (витрати на  пошук регуляторного акту

 

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,00 грн.

(витрати відсутні оскільки новий регуляторний акт передбачає спрощення та скорочення переліку подання необхідних документів, які передбачені у діючих регуляторних актах)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні

11.

Процедури офіційного звітування

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

13.

Інші процедури (уточнити)

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

14.

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

10,11 грн грн. (рядок 9) + (рядок 10) + (рядок 11) + 0,00 грн. (рядок 12) + 0,00 грн. (рядок 13) + =10,11 грн

Х

10,11 грн. (рядок 9) + (рядок 10) + (рядок 11) + 0,00 грн. (рядок 12) + 0,00 грн. (рядок 13) + =10,11грн

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

117

(кількість

суб’єктів господарювання, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та є суб’єктами малого (у тому числі мікро-) підприємництва за 2017 рік

 

117 (кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання у перший рік) оскільки цей регуляторний акт стосується будівництва, то одні і ті ж суб’єкти не будуть щорічно будувати нові об’єкти

16.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

10.11грн. (рядок 14) Х 117

товариств (рядок 15) =

1182,87 грн.

Х

10?11грн. (рядок 14) Х 117

товариств (рядок 15) = 1182,87 грн.

 

3. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

виїзні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акту про порушення вимог регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): утримання офісних приміщень, транспорт, відрядження, офісне обладнання тощо.

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

відсутні

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

відсутні

 

Регулювання, передбачене регуляторним актом не передбачає утворення нового органу, чи нового структурного підрозділу орану місцевого самоврядування.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання на основі запропонованих змін

 

№ з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1.

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0,00 грн.

0,00 грн.

2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 1182,87грн.

1182,87 грн.

3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

1182,87 грн.

 

1182,87

4.

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва (поточні)

0,00 грн.

0,00 грн.

5.

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1182,87 грн.

 

1182,87грн

 

5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

Прийняття проекту рішення ніяких пом’якшувальних чи/або коригувальних заходів для малого підприємництва не потребує, так як не передбачає зміни ставок пайової участі, а навпаки скорочення витрат на виготовлення та подання документів, перелік яких скорочується.

 

Сільський голова                                             С.Ядвіжина

                                                                             

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь