Положення про старосту

                                                                                                                                                          Друге пленарне засідання

 

 

 

Місцеве самоврядування

Жданівська сільська ОТГ

Хмільницького району Вінницької області

Перша сесія першого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

11.01.2017 р.                                                                                                                                                                    с. Війтівці                           

Про затвердження Положення про старосту сільської об’єднаної територіальної громади

На виконання статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення Хмельницької обласної ради  № 9-33/2015-р від 13 серпня 2015 року «Про утворення Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади та призначення перших місцевих виборів депутатів Дунаєвецької міської ради об’єднаної територіальної громади та відповідного міського голови», керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Жданівська сільська рада ОТГ ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про старосту Жданівської сільської ради об’єднаної територіальної громади    (додається).

 

Сільський голова                                                                                                                                                           С.З.Ядвіжина

сел.Війтівці

11 січня 2017 року

14-1/I

 

                                             Додаток

                                                                                                                                                               до рішення першої сесії        

                                                                                                                                                         Жданівської сільської ради ОТГ

                                                                                                                                                            І скликання від 11.01. 2017 р.

 

Положення

про старосту Жданівської сільської  ради

об’єднаної територіальної громади

 

Преамбула

 

Це положення відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України, Статуту  Жданівської сільської   об'єднаної територіальної громади, визначає статус старости, його повноваження та  відповідальність.

 

                                     Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк повноважень.

 

                                                                           Глава 1.1. Загальні положення

 

1.1.1.  Староста села  (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування відповідного села,  яке перебуває у складі  Жданівської сільської  об’єднаної  територіальної громади, далі ОТГ.

 

1.1.2. Правовою основою діяльності старости  є Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України, Статут  Жданівської об’єднаної   територіальної громади та це Положення.

 

1.1.3. Положення про старосту села  затверджується  Жданівською сільською радою  ОТГ.  Це Положення не потребує перезатвердження  Жданівською сільською радою ОТГ нової каденції.

 

1.1.4. Перелік населених пунктів  Жданівської сільської об’єднаної  територіальної громади (сіл),  в яких  запроваджується посада старости, затверджується  Жданівською сільською радою ОТГ. В населеному пункті,  який є адміністративним центром Жданівської   об’єднаної  територіальної  громади, посада старости не запроваджується.

 

1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

1.1.6. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету  Жданівської сільської ради ОТГ.

 

1.1.7. Староста здійснює свої повноваження на постійній основі.

 

1.1.8. Дотримується режиму роботи, правил внутрішнього розпорядку, діловодства встановлених  Жданівською сільською радою ОТГ.

 

1.1.9. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення здійснюється Жданівською сільською радою ОТГ

 

1.1.10. Діяльність старости фінансується за рахунок бюджету Жданівської сільської ради ОТГ

 

                                               Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень

 

1.2.1. Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідної внутрішньої громади  у складі  Жданівської сільської  об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори» на строк повноважень Жданівської сільської ради ОТГ Хмільницького району , Вінницької  області.

 

1.2.2. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають це право відповідно до статті 70 Конституції України, належать до Жданівської сільської об’єднаної  територіальної громади та зареєстрували у встановленому законом порядку своє місце проживання на території населеного пункту (сіл), де за рішенням  Жданівської сільської ради ОТГ проводяться такі вибори.

 

1.2.3. Старостою може бути обраним будь-який громадянин України, який  має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від того, де він зареєстрував місце свого проживання.

 

1.2.4. Повноваження старости починаються з моменту оголошення відповідною територіальною  комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання та принесенням ним присяги такого змісту:

 

     "Усвідомлюючи свою    високу    відповідальність,    урочисто  присягаю,  що буду вірно  служити  громаді  та  народові  України, неухильно  дотримуватися  Конституції  України та законів України,  сприяти втіленню їх у  життя,  охороняти  права, свободи  і  законні  інтереси  громадян,  сумлінно виконувати свої посадові обов'язки" .

 

  Повноваження старости закінчуються з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень .

 

1.2.5. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Жданівської сільської ради ОТГ:

 

1.2.6. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:

 

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень  старости (відставка);

2) припинення його громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) відкликання з посади за народною ініціативою;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

 

1.2.6. У разі неможливості здійснення своїх повноважень, повноваження старости здійснює тимчасово виконуючий обов’язки старости, якого своїм рішенням призначає сесія Жданівської сільської ради об’єднаної територіальної громади. Тимчасово виконуючий обов’язки старости здійснює повноваження з моменту дострокового припинення повноважень старости і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових виборах відповідно до закону.

 

1.2.7. Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Жданівської сільської ради ОТГ, якщо він порушує Конституцію або закони України, Статут Жданівської сільської об'єднаної територіальної громади та це Положення, інші акти органів місцевого самоврядування Жданівської сільської об'єднаної територіальної громади, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень . Таке рішення Жданівська сільська рада ОТГ приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від її загального  складу.

 

1.2.8. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на розгляд Жданівської сільської ОТГ:

  1. Сільський голова Жданівської сільської ОТГ;
  2. постійні комісії Жданівської сільської ОТГ;
  3. виконавчий комітет Жданівської сільської ОТГ;
  4. загальні збори членів відповідної внутрішньої громади.

 

1.2.9. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України "Про статус депутатів місцевих рад". При цьому рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на загальних зборах виборців відповідної внутрішньої громади у кількості не менше:

     -20 осіб для відкликання сільського старости .

1.2.10. На підтримку пропозиції на відкликання старости повинно бути зібрано підписи в кількості, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою. Збір підписів проводиться не довше  десяти днів.

1.2.11. У разі дострокового припинення повноважень старости ці повноваження здійснює тимчасовий виконувач обов’язків старости, якого призначає сільський голова Жданівської сільської ради ОТГ. Тимчасовий виконувач обов’язків старости здійснює зазначені повноваження з моменту призначення на цю посаду і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових (чергових) виборах відповідно до Закону «Про місцеві вибори»

 

                                                 Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи

 

                                                           Глава 2.1.  Завдання та повноваження старости

 

2.1.1. Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представництво інтересів жителів відповідного населеного пункту (села, селища) територіальної громади  у виконавчих органах  Жданівської сільської ради ОТГ;

2) сприяння жителям відповідного населеного пункту (села) територіальної громади у підготовці документів, що подаються до Жданівської сільської ради  ОТГ та її виконавчих органів;

3) участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту (села);

4) внесення пропозиції до виконавчого комітету  Жданівської сільської ради ОТГ з питань діяльності на території відповідного населеного пункту (села) виконавчих органів Жданівської сільської ради ОТГ, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб.

 

2.1.2. Староста також:

1) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території внутрішньої громади;

2) здійснює інші обов’язки, визначені Статутом Жданівської  об’єднаної територіальної громади та цим Положенням.

 

2.1.3. Обов’язки старости:

 

1) додержуватися   Конституції  та  законів України,  актів Президента України,  Кабінету  Міністрів  України, Статуту Жданівської об’єднаної  територіальної громади , Регламенту Жданівської сільської ради ОТГ , цього Положення та інших нормативно-правових актів,  що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Жданівською сільською радою об’єднаної  територіальної  громади, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, внутрішньою громадою та її членами.

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Жданівської сільської ради ОТГ. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, сільського голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної внутрішньої громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної внутрішньої громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідного населеного пункту  (села) Жданівської сільської ради об’єднаної  територіальної громади, програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Жданівської сільської ради ОТГ , інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Жданівської сільської ради ОТГ пропозиції з цих питань.

5) вести прийом членів внутрішньої громади згідно з визначеним у Статуті Жданівської сільської ради об’єднаної  територіальної громади графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері  соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів внутрішньої громади  з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту  Жданівської сільської ради об’єднаної  територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від членів внутрішньої громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування  Жданівської сільської ради об’єднаної  територіальної громади та їхнім посадовим особам,  передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою  відповідного населеного пункту  (села) Жданівської сільської ради об’єднаної  територіальної громади, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

9) сприяти проведенню передбачених Статутом  Жданівської  об’єднаної  територіальної громади контрольних заходів на території відповідного населеного пункту  (села) Жданівської сільської ради об’єднаної  територіальної громади (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного населеного пункту  (села) Жданівської сільської раи об’єднаної  територіальної громади громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями  Жданівської сільської ради ОТГ правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території  відповідного населеного пункту  (села) Жданівської сільської ради об’єднаної  територіальної громади;

12) сприяти органу (органам) самоорганізації населення відповідного населеного пункту  (села) Жданівської сільської  ради об’єднаної   територіальної громади;

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на території відповідного населеного пункту (села) Жданівської об’єднаної територіальної громади дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

15) своєчасно надавати  інформацію до Реєстру об’єктів власності Жданівської сільської ради об’єднаної  територіальної громади щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного населеного пункту (села) громади.

16) періодично звітувати (не менш як один раз на рік) перед виконавчим комітетом Жданівської сільської ради ОТГ, зборами членів відповідної внутрішньої громади чи у інший спосіб, передбачений Статутом Жданівської    об’єднаної  територіальної громади, про свою роботу;

17) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України, Статутом Жданівської сільської об’єднаної  територіальної громади, іншими актами її органів;

18) виконувати поточні доручення Жданівської сільської ради ОТГ та її виконавчого комітету, сільського голови, звітувати про їх виконання;

19) вчинення нотаріальних дій;

20) видавати та завіряти підписом довідки на території відповідної громади.

 

2.1.4. Староста має право:

1)  офіційно представляти внутрішню громаду, її членів в органах місцевого самоврядування Жданівської сільської ради об’єднаної  територіальної громади, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Жданівської сільської ради ОТГ, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких  розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної внутрішньої громади;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування Жданівської сільської ради об’єднаної  територіальної громади та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що розташовані на території Жданівської сільської ради об’єднаної  територіальної громади інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту  (села) Жданівської сільської ради об’єднаної  територіальної громади;

3) погоджувати проекти рішень Жданівської сільської ради ОТГ та її виконавчого комітету щодо майна Жданівської сільської ради об’єднаної  територіальної громади, розташованого на території відповідного населеного пункту  (села) Жданівської сільської ради об’єднаної   територіальної  громади;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Жданівської сільської ради ОТГ з питань, які стосуються інтересів відповідної внутрішньої громади. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної внутрішньої громади, її членів з питань, що стосуються інтересів внутрішньої громади чи інтересів Жданівської сільської ради об’єднаної  територіальної громади загалом;

5) порушувати у виконавчому комітеті Жданівської сільської ради ОТГ питання про необхідність проведення  перевірок  з  питань, віднесених  до  компетенції  ради та її органів, діяльності підприємств,  установ  і  організацій розташованих на території відповідного населеного пункту  (села) Жданівської сільської ради об’єднаної  територіальної громади незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам  підприємств,  установ  і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до  п. 5 цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося  порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного населеного пункту  (села) Жданівської сільської ради об’єднаної  територіальної громади;

8) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням Загальних зборів Жданівської сільської ради об’єднаної  територіальної громади, сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного населеного пункту  (села) Жданівської сільської ради  об’єднаної  територіальної громади;

9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного населеного пункту  (села) Жданівської сільської ради об’єднаної  територіальної громади.

 

2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності.

2.2.1. Місце  та режим роботи , правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Жданівською сільською радою ОТГ та її виконавчим комітетом.

2.2.2. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Жданівської сільської ради ОТГ.

 

                                       Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

 

                                                       Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

 

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і підконтрольним перед відповідною внутрішньою громадою.

 

3.1.2. Староста не рідше двох разів на рік  звітує про свою роботу перед зборами членів відповідної внутрішньої громади або у інший спосіб, визначений Статутом  Жданівської   об’єднаної  територіальної громади.

 

3.1.3. На вимогу не менш, як третини депутатів Жданівської сільської ОТГ староста зобов'язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

 

                                                               Глава 3.2. Відповідальність старости

 

3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед  Жданівською сільською радою ОТГ та внутрішньою громадою.

 

3.2.2 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

 

3.2.3. За наявності підстав, передбачених статею 1.2.7. цього Положення староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з урахуванням положень статті 1.2.9. цього Положення.

 

3.2.4. За наявності підстав статею 1.2.7. цього Положення , повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням Жданівської сільської ради ОТГ.

 

3.2.3. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

 

3.2.4. при використанні у своїй роботі печатки несе персональну відповідальність за її збереження та використання, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27листопада 1998 року №1893 «Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію»

 

 

 

Секретар Жданівської  сільської ОТГ                                                                                                                Н.В.Нечипорук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь