ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ Генерального плану та Звіту про стратегічну екологічну оцінку с. Війтівці ( Жданівка) Хмільницького району Вінницької області

ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ

Генерального плану с. Війтівці (Жданівка) Хмільницького району Вінницької області та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

№ з/п

Уповноважений орган

Редакція частини проекту генерального плану села/Звіту про СЕО, до якої висловлено зауваження (пропозицію)

Зауваження/пропозиція

Спосіб врахування

Обґрунтування

До проекту Генерального плану села та звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Процедурні питання

Відповідно до надісланого повідомлення про оприлюднення Проекту та Звіту проведення процедури громадського обговорення вказаних документів визначено в строк з 23.05.2019 р. по 26.06.2019 р.

Разом із тим, Проект та Звіт направлено до Міністерства енергетики та захисту довкілля для проведення консультацій 15.10.2019р.(вх.. №31820/6-19 від 15.10.2019), тобто після строку проведення процедури громадського обговорення, зазначеного у повідомленні про оприлюднення.

У зв’язку з цим варто наголосити, що відповідно  до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Мінприроди від 10.08.2019р. № 296 (зі змінами), громадське обговорення та консультації з органами виконавчої влади у процесі екологічної оцінки (далі - СЕО) рекомендується проводити одночасно

-

Громадське обговорення проекту генерального плану (далі - Проект) це робочий процес узгодження  пропозицій розробника і громади зі всіх складових у документі державного планування і,  як правило, за результатами якого до Проекту вносяться доповнення, зміни.

При виконанні вказівок Методичних рекомендацій щодо одночасного здійснення громадського обговорення і консультацій, органи виконавчої влади будуть позбавленні розгляду Проекту, що сформований з урахуванням результатів громадського обговорення з можливими доповненнями та змінами.

До проекту Генерального плану села

 

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА

до ПЗ та графічної частини

Графічні матеріали (існуючий стан та проектні рішення) свідчать про те, що в межах прибережної захисної смуги водних об’єктів знаходиться капітальна забудова (житлова, нежитлова),  жомосховище, що суперечить вимогам Водного та Земельного кодексів України

Відхилено

Житлова забудова, що знаходиться в нормативних параметрах прибережної захисної смуги (ПЗС) водних об’єктів, забудована до 1995 року (до набрання чинності Водного Кодексу України), що підтверджено довідкою сільської ради у додатках. Жомосховище збудоване на початку створення заводу, про що свідчить історична довідка. Для зміни нормативних параметрів ПЗС, згідно вимог Водного кодексу України щодо ситуації, яка склалась, в генеральному плані запропоновано розробити документацію із визначенням земель водного фонду (у тому числі ПЗС) із врахуванням пропозицій генерального плану.

 

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА

 

Згідно р. «2.1.1.4. Інженерно-будівельні умови» до територій, обмежено придатних для будівництва віднесено території, «що розташовані в балках в ПЗС водних об’єктів та частково на лучних територіях». Вищезгадане суперечить вимогам чинного природоохоронного законодавства, оскільки будь-яке будівництво в межах ПЗС забороняється.

Відхилено

Згідно п.4 ст. 89 Водного кодексу України забороняється  будівництво будь-яких споруд, проте «крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних».

 

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА

 

Відповідно до наданих документів, на територіях поза межами ПЗС рекомендується здійснити ліквідацію заболоченості із перетворенням територій у території інших зелених насаджень загального використання з використанням високостовбурної та лучної рослинності. Необхідно обґрунтувати доцільність проведення вищезгаданих робіт на зазначених територіях та надати дослідження подальшого впливу на навколишнє природне середовище зазначеної діяльності

Відхилено

Території, що на топографо-геодезичних матеріалах визначені як заболочені,  не є підтоплюваними.  На цих територіях не проживають і не гніздяться рідкісні птахи. Ці території утворились внаслідок пониження рівня води поверхневих водних об’єктів, замулення їх днища, пониження показників швидкості потоку води із-за замулення.

Розміщення заболочених територій в межах  населених пунктів заборонено нормативними актами в сфері містобудування.

При здійсненні технічних дій щодо розчистки русла водотоку, укріплення  берегів і розчистки днища струмків і ставків до природного дна із видаленням мулу тільки покращиться водність об’єктів, екологічна ситуація. Розчистка заболочених території до створення водних об’єктів не є економічно доцільною. При намиві цих територій (при здійсненні технічних дій щодо розчистки дна водних об’єктів з видалення мулу на так названі «заболочені території») та із розчисткою від відповідної рослинності територія набуде статусу прибережної захисної смуги з відповідним упорядкуванням та доглядом. Територія ПЗС, на підставі здійснення науково-дослідницької діяльності, може набути статусу природоохоронної і водоохоронної території.

 

 

 

На кресленнях арк. 4.5 відображені водні обєкти без зазначення їх площі, що унеможливлює визначити їх нормативну прибережну захисну смугу згідно чинного законодавства.

Прийнято, внесено зміни до графічної частини

 

 

 

 

 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

до ПЗ

Пункт 3.9.7 розділу 3.9 «Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативного природно-техногенного факторів для поліпшення життєвого середовища» (том 1.1) Проекту доповнити  в кінці реченням «У разі виявлення видів флори і фауни, внесених до Червоної книги України та/або до Загального переліку рідкісних та зникаючих видів судинних рослин і тварин Вінницької області, які потребують охорони, затвердженого рішенням Вінницької обласної ради 5 скликання від 25.10.2010 р. №1139, передбачити їхнє збереження шляхом створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду»

Прийнято. Внесено доповнення у пункт 3.9.7 розділу 3.9 том 1.1 ПЗ

 

До звіту про СЕО

 

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА

Том 1.3

У розділі 3.1 Звіту про стратегічну екологічну оцінку  зазначається, що «для можливого заповідання в межі села пропонується ввести території розташування зелених насаджень загального використання (парк, сквер) площею 1,6224 га – земельну ділянку на північному березі ставу; територію для сінокосіння площею 16,5841га – земельну ділянку, що надана для ведення особистого селянського господарства». Необхідно надати обґрунтовуючі матеріали щодо заповідання саме цих територій, зокрема їх обстеження на наявність червонокнижних видів рослин та тварин, рідкісних видів тощо. Також, обґрунтувати доцільність віднесення територій, перспективних під заповідання, земельних ділянок, які надані для ведення ОСГ.

 

Із визначення термінів відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» - генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту у тому числі щодо розроблення іншої документації для конкретизації пропозицій генерального плану.

У Методичних рекомендаціях із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування  (розд. VII), затверджених Наказом №296 Міністерства екології та природних ресурсів від 10.08.2018 р. визначені рекомендації щодо перенесення проведення частини важливих досліджень на більш низькі рівні планування, у тому числі на рівень реалізації конкретної планованої діяльності.

З викладеного вище, генеральним планом  та Звітом визначено пропозицію щодо опрацювання території озеленення в межах села та територію для сінокосіння, для заповідання на підставі науково-дослідних досліджень та подальшого розроблення відповідної документації. Існуючі об’єкти природно-заповідного фонду на території села, за інформацією органів виконавчої влади, відсутні.

За пропозицією генерального плану села для здійснення досліджень і розроблення проектів створення природних територій та об’єктів природно-заповідного фонду замовником будуть передбачені відповідні фінансування і замовлення у визначеному порядку.

На часі розроблення генерального плану села та у його складі розділу «Охорона навколишнього природного середовища», що згідно законодавства одночасно є «Звітом про стратегічну екологічну оцінку», відсутнє прогнозоване фінансування щодо здійснення відповідних науково-дослідницьких робіт і розроблення проектів створення природних територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

 

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА

 

Відповідно до наданої інформації, територія Жданівської сільської ради повністю знаходиться у межах третьої зони (зона спостережень) округу санітарної охорони «курорту Хмільник» Частина території сільської ради у тому числі північно-східна, східна частина території при цукровому заводі, розташовані в межах території першої ділянки другої зони (зони обмежень Війтівецького родовища торф’яних грязей) округу санітарної охорони «курорту Хмільник». Зважаючи на вищевикладене, Генеральним планом необхідно передбачити дотримання вимого Закону України «Про курорти», зокрема ст. ст. 32-33, а  саме:

На території другої зони (зони обмежень) забороняється: 

  • будівництво об'єктів і споруд, не пов'язаних з безпосереднім задоволенням потреб місцевого населення та громадян,  які прибувають на курорт; 
  • проведення гірничих та інших видів робіт, не пов'язаних з безпосереднім упорядкуванням території; 
  • спорудження поглинаючих колодязів, створення полів підземної фільтрації;
  • забруднення поверхневих водойм під час здійснення будь-яких видів робіт;
  • влаштування звалищ, гноєсховищ, кладовищ, скотомогильників, а також накопичувачів рідких і твердих відходів  виробництва,  інших відходів, що призводять до забруднення водойм, грунту, грунтових вод, повітря; 
  • розміщення складів пестицидів і мінеральних добрив;
    здійснення промислової вирубки зелених насаджень, а також будь-яке інше використання земельних ділянок і водойм,  що може призвести до погіршення їх природних і лікувальних факторів; 
  • скидання у водні об'єкти сміття, стічних, підсланевих і баластних вод, витікання таких вод та інших речовин з транспортних (плавучих) засобів і трубопроводів.

Усі багатоквартирні будинки в межах другої зони (зони обмежень) повинні мати водопровід та каналізацію. Туалети у приватних будинках в обов'язковому порядку мають бути обладнані водонепроникними вигребами. Території тваринницьких ферм асфальтуються і по периметру огороджуються та обладнуються водовідвідними канавами з водонепроникними відстійниками для поверхневих вод. При в'їзді на територію  ферм  споруджуються капітальні санпропускники з дезінфекційними бар'єрами.

На території третьої зони (зони спостережень) забороняється:

будівництво підприємств, установ і організацій, діяльність яких може негативно впливати на ландшафтно-кліматичні умови,  тан повітря, грунту та вод курорту;

спуск на рельєф неочищених промислових та побутових стічних вод, проведення вирубок зелених насаджень (крім санітарних рубок).

Третя зона (зона  спостережень) є водночас межею округу санітарної охорони курорту і на її території дозволяється проведення видів робіт, які не впливатимуть негативно на лікувальні та природні фактори курорту, не погіршуватимуть його ландшафтно-кліматичних, екологічних і санітарно-гігієнічних умов.

Прийнято. Внесено розділ 3.9.12. до пояснювальної записки

 

 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Том 1.3

Розділ 1 «Зміст та основні цілі документу державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування»  Звіту містить зайву інформацію. Рекомендується чітко визначити взаємозв’язок даного Проекту ДДП з іншими ДПП, наприклад з Програмою розроблення містобудівної документації Жданівської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 13 сесії Жданівської сільської ради першого скликання від 05.10.2017 р., планом розвитку автомобільних доріг загального користування по Службі автомобільних доріг у Вінницькій області на 2017-022 роки, тощо

Прийнято щодо наведення посилання про зв'язок з Програмою розроблення

містобудівної документації.

 

Відхилено щодо зайвої інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

Відхилено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посилання на містобудівну документацію вищого рівня, кадастрову інформацію, інші матеріали, що були використані при розробленні ДДП (за вимогами ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності») Звіт про стратегічну екологічну оцінку є одночасно розділом із охорони навколишнього природного середовища, не є зайвою інформацією.

Із Планом розвитку автомобільних доріг загального користування по Службі автомобільних доріг Вінницької області на 2017-2022 роки пропозиції даного ДДП не пов'язаний, так як Планом опрацьовано розвиток доріг, що не перетинають територію Жданівської сільської ради.

 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

 

Розділ 5 «Заходи та зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобігання негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування» (том 1.3) Звіту доповнити пунктом 5.7 «Заходи з охорони флори і фауни», де зазначити «У разі виявлення видів флори і фауни, внесених до Червоної книги України та/або до Загального переліку рідкісних та зникаючих видів судинних рослин і тварин Вінницької області, які потребують охорони, затвердженого рішенням Вінницької обласної ради 5 скликання від 25.10.2010 р. №1139, передбачити їхнє збереження шляхом створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду».

Прийнято. Внесено доповнення у розділ 5 щодо доповнення пунктом 5.7 «Заходи із охорони флори фауни» із запропонованим змістом

 

 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

 

Розділ 8 «Обґрунтування виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки) не містить опису виправданих альтернатив, у тому числі варіанту відмови від затвердження Проекту («нульовий сценарій»), про те Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» передбачено розгляд кількох альтернатив, у тому числі і тієї, за якої документ державного планування не буду затверджено.

Відсутність опису виправданих альтернатив не дозволить виконати норму частини6 статті 13 цього Закону відповідно до якої замовник у доповіді про консультації обґрунтовує обрання саме цього документу державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, представлених до розгляду.

При цьому, рекомендуємо обрати найоптимальніший для забезпечення сталого розвитку сценарій т запропонувати максимально можливий рівень збереження довкілля поєднуючи переваги декількох обраних альтернатив.

Прийнято.

Розділ 8 Звіту доопрацьовано за  зауваженнями консультацій згідно Закону України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

 

У розділі 9 «Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документу державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення» відсутні заходи з моніторингу наслідків виконання генерального плану для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Просимо врахувати, що заходи, передбачені для здійснення моніторингу, мають включати встановлення показників та їх цільових значень, відповідно до кожного із визначених у звіті про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, та для оцінки ефективності та достатності заходів із запобігання, зменшення та компенсації негативних наслідків, зумовлених виконанням Проекту.

Прийнято. Розділ 9 Звіту доопрацьовано за зауваженням консультацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами консультацій Жданівська сільська рада обирає до затвердження  документ державного планування – генеральний план с. Війтівці (с.Жданівка) Хмільницького району Вінницької області, звіт про стратегічну екологічну оцінку із внесеними змінами щодо врахування зауважень і пропозицій Міністерства енергетики та захисту довкілля України та Департаменту агропромислового розвитку,  екології та природніх ресурсів Вінницької ОДА .

 

Жданівська сільська рада

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь