Про реєстрацію функціональних зон в Державному земельному кадастрі на підставі містобудівної документації

Дата: 01.04.2024 17:14
Кількість переглядів: 57

 

Фото без опису

Цільове призначення земельних ділянок визначається на підставі правовстановлюючих документів на земельну ділянку, за рішенням відповідного органу та власника земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, а функціональне призначення території, до яких належала така ділянка - на підставі містобудівної документації (містобудівних кадастрах). Неузгодженості (відсутність співвідношення) між цільовим та функціональним призначеннями створювали проблеми для землевласників та землекористувачів у використанні належних їм ділянок,

З набранням чинності 24.07.2021, Законом України від 17 06.2020 №711-ЇХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель” спрощено процедуру зміни цільового призначення земельних ділянок (далі Закон-711).

Закон-711 скасовує необхідність розроблення землевпорядної документації та прийняття рішень органами виконавчої влади або місцевого самоврядування (щодо приватних земельних ділянок) для зміни цільового призначення в межах визначеного виду функціонального призначення території з моменту внесення до Державного земельного кадастру відомостей про функціональні зони.

Відомості про функціональні зони вносяться до Державного земельного кадастру на підставі затверджених комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів (частина 3 статті 21 Закону України “Про Державний земельний кадастр”).

Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території є одночасно документацією із землеустрою та містобудівною документацією на місцевому рівні (стаття 45-1 Закону України “Про землеустрій”).

Змінити цільове призначення без розроблення документації із землеустрою можна за умови, що земельна ділянка, цільове призначення якої змінюється, розташована у межах функціональних зон, визначених містобудівною документацією на місцевому рівні, затвердженою до 24.07.2021 та відомості про функціональну зону, в межах якої розташована 

земельна ділянка, внесені до Державного земельного кадастру, або, якщо такі відомості не внесені до кадастру, на підставі витягу з містобудівної документації.

Вимоги до змісту витягу з містобудівної документації, який надається уповноваженим структурним підрозділом виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, передбачені Порядком розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926 пункти 91-94.

З моменту внесення до Державного земельного кадастру відомостей про функціональні зони землекористувачі земельних ділянок державної або комунальної власності, шо належать до земель житлової та громадської забудови, земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення або ділянок будь-яких категорій (за винятком земель природно-заповідного фонду), на яких розташовані їхні будівлі або споруди, отримали змогу безпосередньо через надання безкоштовної адміністративної послуги щодо зміни цільового призначення таких ділянок в межах визначеного виду функціонального призначення території без прийняття відповідних рішень органом виконавчої влади або місцевого самоврядування.

Відповідно до частини 11 статті 16-1, частини 3 статті 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” комплексний план просторового розвитку території територіальної громади та детальний план території повинен містити відомості, передбачені статтею 45-1 Закону України “Про землеустрій”. Генеральний план населеного пункту є одночасно видом містобудівної документації на місцевому рівні та документацією із землеустрою (частини 1 статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”).

Враховуючи вище викладене, після реєстрації функціональних зон в Державному земельному кадастрі на підставі містобудівної документації:

 1. Зникає необхідність витрачання бюджетних коштів на фінансування землевпорядних робіт (виготовлення проекту землеустрою). Зміна цільового призначення земельних ділянок може бути здійснена державними кадастровими реєстраторами, як безкоштовна адміністративна послуга.
 2. Через спрощення стадій процедури землевпорядного проектування (скасування надання дозволу, виготовлення, погодження та затвердження проекту землеустрою) максимально скоротиться час щодо зміни цільового призначення земельних ділянок виключно на підставі містобудівної документації. Це в свою чергу заощадить кошти для суб’єктів господарювання для отримання економічного ефекту від використання земельної ділянки та убезпечить від можливих маніпуляцій.


Збільшить ефективність використання земельних ділянок, базу оподаткування та надходжень до місцевого бюджету, в тому числі від продажу земельних ділянок.

 1. Крім того, це дозволить забезпечити:
 • сталий розвиток територій Територіальної громади з урахуванням комунальних, громадських та приватних інтересів та удосконалить управління у сфері містобудівної діяльності та землеустрою.
 • спростить виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт для потреб просторового планування;
 • ефективне використання та охорону всіх категорій земель у межах території Територіальних громад, залучати інвесторів, задовольняти земельні потреби землекористувачів;
 • сприятиме розвитку автоматизованих систем управління ресурсами, комплексному збереженню повноцінного життєвого середовища, довкілля та культурної спадщини.

Містобудівна документація на місцевому рівні працюватиме на Територіальну громаду з моменту внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру і це буде завершальним етапом її розроблення.

Додатково інформую, що затвердженою Містобудівною документацією (комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території) можна здійснювати:

 1. частина 2 статті 79-1 Земельного кодексу України :

формування земельних ділянок;

 1. частина 2 статті 21 Закону України “Про Державний земельний кадастр”:

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про цільове призначення земельних ділянок:

а) щодо кахеіРЖзем_ель:

на підставі заяви власника (розпорядника, у визначених Законом випадках                     -                  користувача)                   земельної                  ділянки та                   комплексного        плану

просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту - щодо земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється на підставі такої документації;

б) щодо виду цільового призначення в межах певної категорії земель:

на підставі заяви власника (розпорядника, у визначених Законом

випадках                     -                  користувача)                   земельної                  ділянки та                   комплексного        плану

просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту;

 1. частина 5 статті 21 Закону України “Про Державний земельний кадастр”:

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про меліоративні мережі, складові частини меліоративних мереж, обмеження у

використанні земель;

 1. частина 1 стаття 28 Закону України “Про Державний земельний кадастр”:

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про  межі обмежень у використані земель, безпосередньо встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, містобудівною документацією;

 1. частина 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про Державний земельний кадастр” та пункт 115 Порядку ведення Державного земельного кадастру:

відомості  про земельні ділянки право власності (користування) на які виникло до 2004 року не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності) або особи, яка подала заяву про визнання спадщини відумерлою, якщо така справа прийнята до провадження судом, або органу місцевого самоврядування, що затвердив комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території.

 1. статті 45-1 Закону України “Про землеустрій” :

а)    формування земельних ділянок комунальної власності територіальної громади, щодо території якої розроблена відповідна документація;

б)    внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки всіх форм власності, сформованих до  2004 року, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі;

 1. пункт 97 Порядку  ведення Державного земельного кадастру : вносити відомості (зміни до них) про землі в межах територій

адміністративно-територіальних одиниць, зазначені у пункті 22 Порядку:

щодо відомостей  про межі територій, на яких розташовані земельні ділянки, на яких розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів, щодо яких відповідно до Закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності; щодо угідь адміністративно-територіальної одиниці.

 1. пункт 102 Порядку ведення Державного земельного кадастру:                          про обмеження у використанні  земель;
 2. пункт 104. 108 Порядку ведення Державного земельного кадастру:

про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами.

Пунктом 97-1 Порядку ведення Державного земельного кадастру, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051 встановлено, що відомості про межі функціональних зон, визначені до набрання чинності Законом-711 у затвердженій містобудівній документації, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі:

 1. щодо функціональних зон у межах населених пунктів - плану
  зонування (щодо земельних ділянок, на які не розроблені детальні плани
  територій), генерального плану населеного пункту (в разі відсутності плану
  зонування та в разі, коли на земельну ділянку не розроблений детальний план
  території), детального плану території;
 2. щодо функціональних зон за межами населених пунктів - детального
  плану території, а в разі його відсутності - містобудівної документації
  регіонального рівня.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону-711 встановлено,
що сільським, селищним, міським радам слід забезпечити внесення
до 01 січня 2025 року до Державного земельного кадастру відомостей про:

 • функціональні зони територій, визначені у містобудівній
  документації на місцевому рівні, затвердженій до набрання чинності
  цим Законом;
 • межі територій пам’яток, історико-культурних заповідників,
  історичних ареалів населених пунктів та зон охорони пам’яток
  культурної спадщини, зазначені в історико-архітектурному опорному
  плані, затвердженому до набрання чинності цим Законом;
 • обмеження у використанні земель у сфері забудови.

Прошу врахувати під час прийняття управлінських рішень щодо
містобудівної документації про обов'язковість внесення до Державного
земельного кадастру відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру,
які передбачені статтями 10 та 20 Закону України “Про Державний земельний
кадастр”.

За додатковою інформацією щодо реєстрації об'єктів в Державному
земельному кадастрі на підставі містобудівної документації місцевого рівня
звертатися до Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області
(Пацалюка Сергія Володимировича - начальника управління Державного
земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій

 

області тел. (097)239-00-44).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь